جلسه ششم: فراخوانی تابع در متلب

0
196
آموزش تابع متلب

نرم افزار متلب دارای توابع بسیاری است که وظیفه انجام محاسبات را برعهده دارند. توابع در متلب معادل زیر روال ها (subroutines) یا متدها (methods) در زبان های برنامه نویسی دیگر هستند. برای فراخوانی تابع در متلب مانند max، آرگومان های وردی را در پرانتز قرار می دهید:

در صورت وجود چند آرگومان ورودی، آنها را به وسیله کاما از یکدیگر جدا می کنید:

همچنین می توان مقدار بازگردانده شده از یک تابع را به یک متغیر اختصاص داد:

هنگامی که چند آرگومان خروجی وجود داشته باشد، متغیرها را در میان کروشه قرار می دهید:

برای درج ورودی به صورت کاراکتر، متن را بین دو آپاستروف قرار دهید:

در بحث فراخوانی تابع در متلب ، برای فراخوانی توابعی که نیازی به ورودی ندارند و مقداری را بازگشت نمی دهند، کافیست صرفا نام تابع را درج کنید:

  • تابع clc، پنجره دستورات یا Command Window را پاکسازی می کند. این تابع موجب حذف متغیرهای ذخیره شده در workspace نخواهد شد؛ برای این کار از دستور clear استفاده کنید.

منبع: سایت MathWorks

ترتیبی که روکسو برای یادگیری مطالب سری شروع بکار در متلب به شما توصیه می‌کند:

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
نام خود را وارد کنید