data types یا انواع داده ها در PHP

PHP 7 Data Types

0 295

Data type یا انواع داده ها در PHP

همانطور که می دانید ما می توانیم مقادیر مختلفی را در متغیرهای php ذخیره کنیم اما این داده ها انواع مختلفی دارند و بنابراین کارهای متفاوتی نیز انجام می دهند. زبان PHP از متغیرهای زیر پشتیبانی می کند:

 • String (رشته ها)
 • Integer (اعداد صحیح)
 • Float (اعداد اعشاری – نام دیگرشان double است)
 • Boolean (مقادیر بولین: true یا false)
 • Array (آرایه ها)
 • Object (اشیاء)
 • NULL (نال – پوچ)
 • Resource (منبع)

در این مقاله به طور خلاصه با این متغیرها آشنا می شویم و در قسمت های بعدی به طور مفصل در موردشان صحبت می کنیم.

رشته ها (string)

رشته ها توالی خاصی از کاراکترها هستند؛ به طور مثال “!Hello world”. در واقع رشته ها هر نوع متنی داخل علامت quotation هستند، حالا چه single quote (علامت ') باشد و چه double quote (علامت "). به مثال زیر توجه کنید:

مشاهده ی خروجی

اعداد صحیح (integer)

در زبان php اعداد صحیح، یعنی اعدادی غیراعشاری که بین 2,147,483,648- و 2,147,483,647 هستند. قوانین مربوط به این اعداد به شرح زیر استک

 • هر عدد صحیح باید حداقل یک رقم داشته باشد.
 • اعداد صحیح اجازه ی گرفتن مقدار اعشار ندارند.
 • اعداد صحیح می توانند مثبت یا منفی باشند.
 • اعداد صحیح سه قالب مختلف دارند: اعداد decimal (در مبنای 10)، hexadecimal (در مبنای 16 که با 0x شروع می شوند) و octal (بر مبنای 8 که با 0 شروع می شوند).

در مثال زیر x$ یک عدد صحیح است. ما از تابع ()var_dump استفاده می کنیم تا مقدار متغیر را به همراه نوع آن به ما برگرداند:

مشاهده ی خروجی

اعداد اعشاری (float)

همانطور که می دانید اعداد اعشاری اعدادی هستند که دارای رقم اعشار (کمتر از 1) باشند. در کدهای زیر همان مثال x$ را برای اعداد اعشاری دوباره سازی می کنیم:

مشاهده ی خروجی

مقادیر boolean

مقادیر boolean مقادیری هستند که فقط و فقط دو مقدار ممکن دارند: TRUE یا FALSE و به راحتی نوشته می شوند:

این مقادیر معمولا در شرط ها و حلقه ها استفاده می شوند که در جلسات بعدی در موردشان صحبت خواهیم کرد.

آرایه ها (Aray)

تا اینجای کار متغیرها می توانستند در یک زمان فقط یک مقدار را قبول کنند اما با استفاده از آرایه ها می توان چندین مقدار را در یک متغیر قرار داد. در مثال زیر آرایه ی cars$ را می بینید که مقدارش با استفاده از ()var_dump برایتان نمایش داده شده است:

مشاهده ی خروجی

در قسمت مخصوص آرایه ها به طور مفصل در رابطه با آن ها صحبت خواهیم کرد.

اشیاء PHP

اشیاء انواع داده هایی هستند که داده و اطلاعاتی راجع به پردازش آن را ذخیره می کنند. در زبان PHP اشیاء باید صراحتا تعریف شوند؛ ابتدا باید کلاسی برای شیء خود تعریف کنیم (برای این کار از کلیدواژه ی class استفاده می کنیم). کلاس ها ساختار هایی هستند که دارای خصوصیات و متدهای خودشان هستند. به مثال زیر توجه کنید:

مشاهده ی خروجی

در مورد کلاس ها و برنامه نویسی شیء گرای PHP می توانید به دوره ی برنامه نویسی شیء گرای PHP مراجعه کنید.

مقدار NULL

Null یک نوع داده ی بسیار خاص است که تنها می تواند مقدار Null را داشته باشد. متغیری که مقدار Null را داشته باشد یعنی هیچ داده ای به آن متغیر انتساب داده نشده است. مثلا اگر شما متغیری بسازید اما مقداری برایش تعیین نکنید، زبان php به طور خودکار مقدار Null را به آن می دهد. البته برای خالی کردن متغیر ها هم می توان از Null استفاده کرد:

مشاهده ی خروجی

مقدار resource

اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم resource در اصل data type (نوع داده) نیست، بلکه ذخیره ی reference ها در توابع و منابع خارج از php است. یکی از مشهورترین انواع resource درخواست های پایگاه داده (Data base) هستند. ما در این دوره در رابطه با resource ها صحبت نخواهیم کرد چرا که پیچیده و شدیدا تئوری هستند.

دستورات echo و print

از آنجایی که در این دوره مکررا از دستورات echo و print استفاده خواهیم کرد بهتر است با آن ها آشنا شویم. دستورات echo و print به غیر از تفاوتی جزئی تقریبا یکی هستند؛ هر دوی آن ها برای خروجی گرفتن و نمایش داده ها استفاده می شوند. تفاوت جزئی آن ها این است که print دارای return value با مقدار 1 است. شاید فعلا متوجه آن نشوید اما به طور خلاصه return value یعنی اگر کاری را با موفقیت انجام داد مقدار 1 را برمی گرداند (در صورتی که ما بخواهیم). از آنجا که echo هیچ return value ندارد کمی از print سنگین تر است.

شما می توانید echo را به همراه پرانتز یا بدون پرانتز (echo یا ()echo) استفاده کنید. به این مثال دقت کنید:

مشاهده ی خروجی

دقیقا مانند دستور echo می توانید از دستور print نیز با پرانتز یا بدون پرانتز استفاده کنید:

مشاهده ی خروجی

ترتیبی که روکسو برای یادگیری مطالب سری آموزش PHP 7 به شما توصیه می‌کند:

ارسال نظر

توجه:‌ آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.