فصل 11: انواع کامنت در جاوا و تمرین های مقدماتی برنامه نویسی

22 مرداد 1397
java-comments

کامنت ها عبارت هایی هستند که توسط کامپایلر و مفسر زبان برنامه نویسی اجرا نمی شوند. از کامنت ها برای ارائه اطلاعات درباره کلاس، متد و یا یک متغیر استفاده می شود. گاهی یک قسمت کد را کامنت می کنند تا از اجرای آن به صورتی موقتی جلوگیری شود.

انواع کامنت ها در جاوا

سه نوع کامنت در جاوا وجود دارد:

 1. کامنت تک‌خطی
 2. کامنت چندخطی
 3. کامنت مستندسازی

کامنت تک‌خطی

همانطور که از اسم آن مشخص است، از این نوع کامنت برای کامنت کردن تنها یک خط استفاده می شود.

سینتکس:

//This is single line comment

مثال:

public class CommentExample1 { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=10;//Here, i is a variable 
  System.out.println(i); 
} 
}

خروجی:

10

کامنت چندخطی

از این نوع کامنت هم برای کامنت کردن چندین خط استفاده می شود.

سینتکس:

/* 
This 
is 
multi line 
comment 
*/

مثال:

public class CommentExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
/* Let's declare and 
 print variable in java. */ 
  int i=10; 
  System.out.println(i); 
} 
}

خروجی:

10

کامنت مستندسازی

از این نوع کامنت برای ساخت مستند (Document) مربوط به یک برنامه استفاده می شود و برای ساخت آن از ابزار Javadoc استفاده می شود.

سینتکس:

/** 
This 
is 
documentation 
comment 
*/

مثال:

/** The Calculator class provides methods to get addition and subtraction of given 2 numbers.*/ 
public class Calculator { 
/** The add() method returns addition of given numbers.*/ 
public static int add(int a, int b){return a+b;} 
/** The sub() method returns subtraction of given numbers.*/ 
public static int sub(int a, int b){return a-b;} 
}

حالا به کمک ابزار javac آنرا کامپایل می کنیم:

javac Calculator.java

و به کمک javadoc، َAPI مستندسازی را ایجاد می کنیم:

javadoc Calculator.java

اکنون یک فایل HTML به دایرکتوری برنامه اضافه شده است و اگر آنرا باز کنید می بینید توضیحاتی که به شکل کامنت مستندسازی به برنامه اضافه کرده‌اید به شکل مستند در آمده اند.

تمرین‌های برنامه‌نویسی مقدماتی با جاوا

1- مجموعه فیبانوچی را یکبار به شکل بازگشتی و بار دیگر بدون بازگشتی بنویسید. و سپس یه عدد بگیرید و اعضای فیبانوچی تا آن شماره را چاپ کنید.

ورودی:  10

خروجی: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

2- برنامه ای بنویسید که عدد بگیرد و اول بودن یا نبودنش را چک کند.

ورودی: 24

خروجی: not prime number

ورودی: 97

خروجی: prime number

3- برنامه‌ای بنویسید تا اعداد پالیندروم را چک کند (عددی که از راست و چپ به یه شکل خوانده شود)

ورودی: 329

خروجی: not palindrome

ورودی: 12321

خروجی: palindrome

4- برنامه ای بنویسید که فاکتوریل ورودی را چاپ کند.

ورودی: 5

خروجی: 120

5- برنامه ای بنویسید که عدد آرمسترانگ را تشخیص دهد.

ورودی: 153

خروجی: Armstrong number

ورودی:  22

خروجی: not Armstrong number

6- برنامه ای بنویسید که اعضای یک آرایه عددی را با الگوریتم Bubble Sort، ترتیب دهد.

ورودی:  18 9 33 4 84 32

خروجی: 4 9 18 32 33 84

7- برنامه ای بنویسید که اعضای یک آرایه عددی را با الگوریتم Insertion Sort، ترتیب دهد.

ورودی:  18 9 33 4 84 32

خروجی: 4 9 18 32 33 84

8- برنامه ای بنویسید که اعضای یک آرایه عددی را با الگوریتم Selection Sort، ترتیب دهد.

ورودی:  18 9 33 4 84 32

خروجی: 4 9 18 32 33 84

9- برنامه ای بنویسید که جستجوی خطی را در جاوا پیاده کند.

10- برنامه ای بنویسید که جستجوی دودویی را در جاوا پیاده کند.

11- برنامه ای بنویسید که سومین بزرگترین عدد موجود در یک آرایه را پیدا کند.

ورودی: 1 2 5 6 3 2

خروجی: 3

12- برنامه ای بنویسید که دومین بزرگترین عدد موجود در یک آرایه را پیدا کند.

ورودی: 1 2 5 6 3 2

خروجی: 5

13- برنامه ای بنویسید که بزرگترین عدد موجود در یک آرایه را پیدا کند.

ورودی: 1 2 5 6 3 2

خروجی: 6

14- برنامه ای بنویسید که دومین کوچک‌ترین عدد موجود در یک آرایه را پیدا کند.

ورودی: 1 2 5 6 3 2

خروجی: 2

15- برنامه ای بنویسید که کوچک‌ترین عدد موجود در یک آرایه را پیدا کند.

ورودی: 1 2 5 6 3 2

خروجی: 1

16- برنامه ای بنویسید که اعضای تکراری یک آرایه را حذف کند.

ورودی:  10 20 20 30 30 40 50 50

خروجی: 10 20 30 40 50

17- برنامه ای بنویسید که دو ماتریس بگیرد و با هم جمع کند.

ورودی:

First matrix elements:
1 1 1
2 2 2
3 3 3
Second matrix elements:
1 1 1
2 2 2
3 3 3

خروجی:

Addition of the matrix:
2 2 2
4 4 4
6 6 6

18- برنامه ای بنویسید که دو ماتریس بگیرد و در هم ضرب کند.

ورودی:

First matrix elements:
1 1 1
2 2 2
3 3 3
Second matrix elements:
1 1 1
2 2 2
3 3 3

خروجی:

Multiplication of the matrix:
6 6 6
12 12 12
18 18 18

19- برنامه ای بنویسید که اعداد زوج و فرد یک آرایه را جداگانه چاپ کند.

ورودی: 1 2 5 6 3 2

خروجی:

Odd Numbers:
1
5
3
Even Numbers:
2
6
2

20- برنامه ای بنویسید که یک ماتریس بگیرد و ترانهاده آن را چاپ کند.

خروجی:

Printing Matrix without transpose:
1 3 4 
2 4 3 
3 4 5 
Printing Matrix After Transpose:
1 2 3 
3 4 4 
4 3 5
نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما (1 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

سیدعلی علوی
14 خرداد 1399
سلام با تشکر فراوان و خداقوت بابت مقاله و آموزش خیلی خوبتون. یه اشتباه املایی در متن هست. املای صحیح : (فیبوناچی) . در متن : (فیبانوچی)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.