فرم درخواست مشاوره رایگان
درخواست مشاوره رایگان روکسو
نکات مهم
موضوعاتی که مشاوره‌ی رایگان شامل آن‌ها می‌شود:
  • مشاوره و دریافت راهنمایی در خصوص خرید دوره‌های آموزشی مناسب شما
  • مشاوره برای اجرای پروژه هایی که قصد دارید از صفر به روکسو واگذار کنید
  • مشاوره در خصوص تولید محتوای آموزشی برای روکسو
موضوعاتی که مشاوره‌ی رایگان شامل آن‌ها نمی‌شود:
  • درخواست برای رفع اشکال، بررسی و خطایابی پروژه و رسیدگی به سوالات تخصصی خریداران دوره‌های آموزشی یا دیگر افراد (این‌گونه سوالات را فقط از طریق سامانه پرسش و پاسخ «روکسوکیو» بپرسید.)
  • درخواست برای برگزاری دوره‌های خصوصی یا جلسات آنلاین رفع اشکال
  • درخواست برای مشاوره یا اجرای پروژه‌های درسی یا پایان‌نامه‌های دانشجویان عزیز
  • درخواست برای تغییر، تکمیل یا توسعه‌ی وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهایی که توسط مجموعه‌های دیگر تولید شده‌اند (مجموعه‌ی روکسو فقط اجرای پروژه‌ها از صفر را بر عهده می‌گیرد.)