فایل‌های موردنیاز

نرم‌افزارها و فایل‌های مورد نیاز برای تهیه دوره‌های آموزشی

 

551730-light-bulbs copy_thumb.png


نرم‌افزار کمتاسیا (مخصوص ضبط ویدئو و تهیه‌ی دوره آموزشی)

 

551730-light-bulbs copy_thumb.png


واترمارک روکسو (جهت درج در ویدئوها)

 

551730-light-bulbs copy_thumb.png


قالب پاورپوینت (جهت استفاده در دوره‌های آموزشی)

 نرم‌افزارها و فایل‌های مورد نیاز برای تهیه سایر محصولات

 

551730-light-bulbs copy_thumb.png

نرم‌افزار WinRAR نسخه ۶۴ بیتی (جهت فشرده‌سازی فایل‌ها)
نرم‌افزار WinRAR نسخه 32 بیتی (جهت فشرده‌سازی فایل‌ها)

 سایر فایل‌های مرتبط با روکسو
 

551730-light-bulbs copy_thumb.png


لوگوی روکسو