مسیر یادگیری XML

روندی که روکسو برای یادگیری XML توصیه می‌کند

XML (ایکس ام ال)