آموزش کار با Drawer در React Native

29 مرداد 1397
continuous-integration-for-react-native

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه کار با Drawer در React Native صحبت کنیم. React Native Navigation یک کتابخانه خیلی خوب است که به ما کمک می کند برای پیمایش بین صفحات برنامه Navigation ایجاد کنیم. همچنین از Ionicons برای نمایش آیکون های روی صفحات استفاده می کنیم. بعد از این مثال می توانید یک Drawer ایجاد کنید که با کلیک روی دکمه وضعیتش را تغییر دهد.

سرفصل های این اموزش

 1. نصب React Native
 2. ایجاد Homescreen برای برنامه
 3. ایجاد یک فایل index.ios.js داخل روت پروژه
 4. ایجاد یک صفحه جدید
 5. ایجاد یک کامپوننت SideDrawer
 6. تکمیل Drawer

1- نصب React Native

کدهای زیر را در ترمینال وارد کنید.

sudo npm install -g react-native-cli

یک پروژه جدید ایجاد کنید.

react-native init drawer

به فولدر پروژه رفته

cd drawer

کتابخانه های زیر را نصب کنید

yarn add react-native-navigation react-native-vector-icons

حال این وابستگی یا پیکربندی ها را به پروژه لینک می دهیم.

react-native link

نصب وابستگی های پروژه در React

در صورتی که با اجرای کد بالا با خطا مواجه شدید مراحل زیر را انجام دهید. در XCode باید فایل AppDelegate.m را تغییر دهید و همه کدهای آن را با این فایل جایگزین کنید.

در صورتی که از index.js به عنوان فایل ورودی برنامه در عوض index.ios.js یا index.android.js استفاده می کنید @”index.ios” را با @”index” جایگزین کنید.

2- ایجاد یک HomeScreen برای برنامه

داخل فولدر ریشه، یک فولدر به نام Screens ایجاد کنید. داخل این فولدر یک فایل به نام HomeScreen.js ایجاد و کدهای زیر را در آن قرار دهید.

// HomeScreen.js

import React, { Component } from 'react';
import { View, Text,Button } from 'react-native';

export default class HomeScreen extends Component {

 onButtonPress = () => {
  console.log('Button Pressed!!')
 }

 render() {
  return (
   <View>
    <Text>Home Screen</Text>
    <Button title="Tab Navigation" onPress = { this.onButtonPress } />
   </View>
  );
 }
}

حال باید کامپوننت Navigation را در فایل App.js ثبت کنید.

// App.js

import { Navigation } from 'react-native-navigation';

import HomeScreen from './screens/HomeScreen';

Navigation.registerComponent('drawer.HomeScreen', () => HomeScreen);

Navigation.startSingleScreenApp({
 screen: {
  screen: 'drawer.HomeScreen',
  title: 'Home'
 }
});

3- ایجاد فایل index.ios.js  داخل روت پروژه

هنگام ایجاد پروژه فایل index.js به طور خودکار ساخته می شود، ما با این فایل کار نمی کنیم و در عوض یک فایل مخصوص ios به نام index.ios.js ایجاد میکنیم.

کدهای زیر را داخل فایل index.ios.js قرار دهید.

// index.ios.js

import App from './App';

4- ایجاد یک صفحه جدید

داخل پوشه screens یک فایل با نام AnalyticsScreen.js ایجاد و کدهای زیر را در آن قرار دهید.

// AnalyticsScreen.js

import React, { Component } from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

export default class AnalyticsScreen extends Component {
 render() {
  return (
   <View>
    <Text> Your AnalyticsScreen </Text>
   </View>
  )
 }

سپس این صفحه را در فایل App.js ثبت کنید.

// App.js

import { Navigation } from 'react-native-navigation';

import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import AnalyticsScreen from './screens/AnalyticsScreen';

Navigation.registerComponent('drawer.HomeScreen', () => HomeScreen);
Navigation.registerComponent('drawer.AnalyticsScreen', () => AnalyticsScreen);

Navigation.startSingleScreenApp({
 screen: {
  screen: 'drawer.HomeScreen',
  title: 'Home'
 }
});

5- ایجاد یک کامپوننت SideDrawer

داخل فولدر screens یک فایل به نام SideDrawer.js ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار دهید. ما از این کامپوننت به عنوان یک Sidebar Drawer استفاده می کنیم.

// SideDrawer.js

import React, { Component } from 'react';
import { View, Text, Dimensions, StyleSheet } from 'react-native';

export default class SideDrawer extends Component {
  render() {
   return (
    <View style = { styles.container }>
     <Text> SideDrawer </Text>
    </View>
   )
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  marginTop: 22,
  backgroundColor: 'white',
  width: Dimensions.get("window").width * 0.8
 }
});

حال باید یک فایل پیکربندی به نام StartMainTab.js داخل پوشه screens ایجاد کنیم.

// startMainTab.js

import { Navigation } from 'react-native-navigation';
import Icon from 'react-native-vector-icons/Ionicons'; 

const startTabs = () => {
 Promise.all([
  Icon.getImageSource("ios-share-alt", 30),
  Icon.getImageSource("ios-menu", 30)
 ]).then(sources => {
  Navigation.startTabBasedApp({
   tabs: [
    {
     screen: 'drawer.AnalyticsScreen',
     label: 'Analytics',
     title: 'Analytics',
     icon: sources[0],
     navigatorButtons: {
      leftButtons: [
       {
        icon: sources[1],
        title: "Menu",
        id: 'sideDrawerToggle'
       }
      ]
     }
    }
   ],
   drawer: {
    left: {
     screen: 'drawer.SideDrawer'
    }
   }
  });
 });
}

export default startTabs;

ما از یک صفحه ای به نام AnalyticsScreen.js که شامل یک Tab است استفاده کرده و Drawer را به آن متصل می کنیم. حال باید این را در فایل HomeScreen.js وارد (import) کنیم. بنابراین وقتی که کاربر روی دکمه کلیک کرد می توانیم تب Analytics Screen را مشاهده کنیم.

// AnalyticsScreen.js

import React, { Component } from 'react';
import { View, Text,Button } from 'react-native';
import startMainTab from './startMainTab';

export default class HomeScreen extends Component {

 onButtonPress = () => {
  startMainTab();
 }

 render() {
  return (
   <View>
    <Text>Home Screen</Text>
    <Button title="Tab Navigation" onPress = { this.onButtonPress } />
   </View>
  );
 }
}

حال برنامه را با اجرای دستور زیر را اجرا کنید.

react-native run-ios

خروجی برنامه را در تصویر زیر می بینید.

نمایش برنامه در شبیه ساز React

حال روی منوی Tab کلیک کنید.نتیجه را در تصویر زیر می بینید.

نمایش منو drawer در react native

6- تکمیل Drawer

داخل فایل AnalyticsScreen.js باید یک رویداد اضافه کنید تا بتوانیم حالت Drawer را تغییر دهیم.

// AnalyticsScreen.js

import React, { Component } from 'react';
import { View, Text } from 'react-native';

export default class AnalyticsScreen extends Component {

 constructor(props) {
  super(props);
  this.props.navigator.setOnNavigatorEvent(this.onNavigatorEvent);
 }

 onNavigatorEvent = event => {
  if(event.type === "NavBarButtonPress") {
   if(event.id === "sideDrawerToggle") {
    this.props.navigator.toggleDrawer({
     side: 'left'   
    });
   }
  }
 }

 render() {
  return (
   <View>
    <Text> Your AnalyticsScreen </Text>
   </View>
  )
 }
}

همچنین SideDrawer.js را در فایل App.js ثبت کنید.

// App.js

import { Navigation } from 'react-native-navigation';

import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import AnalyticsScreen from './screens/AnalyticsScreen';
import SideDrawer from './screens/SideDrawer';

Navigation.registerComponent('drawer.HomeScreen', () => HomeScreen);
Navigation.registerComponent('drawer.SideDrawer', () => SideDrawer);
Navigation.registerComponent('drawer.AnalyticsScreen', () => AnalyticsScreen);

Navigation.startSingleScreenApp({
 screen: {
  screen: 'drawer.HomeScreen',
  title: 'Home'
 }
});

فایل را ذخیره کنید و به شبیه ساز بروید و روی تب کلیک کنید

نمایش drawer در شبیه ساز

همان طور که می بینید،Drawer مان با موفقیت ساخته شد.

کدهای استفاده شده دراین آموزش را از اینجا دانلود کنید.

نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.