سوال بپرسید
1

توابع بازگشتی در c++ (سی پلاس پلاس)

سوال بپرسید

دوستانی که سی پلاس پلاس بلدن لطفا تابع بازگشتی رو برای بنده توضیح بدن

برچسب ها:
گزارش سوال
پرسیده شده در
آمار بازدید: 162

1 پاسخ

0

سلام

توابع بازگشتی به توابعی گفته می شود که درون خودشان تکرار می شوند تا زمانیکه شرط اجرای آنها برقرار باشد. به عبارت دیگر، توابع بازگشتی به توابعی گفته می شود که به صورت محدود خودشان را تکرار می کنند. به مثال زیر توجه کنید:

function Count (integer N)
    if (N <= 0) return "Must be a Positive Integer";
    if (N > 9) return "Counting Completed";
    else return Count (N+1);
end function

در این مثال تا زمانیکه عدد ورودی ما بین ۰ تا ۹ باشد، تابع Count تکرار می شود. تابع Count یک تابع بازگشتی است. یعنی درون تابع، به صورت مکرر استفاده شده است.

چه زمانی از یک تابع بازگشتی استفاده می کنیم؟

در برنامه نویسی برای فرآیندهای تو در تو (مثل دسته بندی ها، مباحث خوشه بندی و ...) از این تابع استفاده می شود.