CSS پیشرفته

پس از گذراندن دوره رایگان آموزش CSS مقدماتی شما می توانید با ورود به دوره رایگان CSS پیشرفته، مفاهیم بسیار جذاب و حرفه ای از این زبان قدرتمند را یاد گرفته و در پروژه های خود بکار ببرید. تمام آموزش های روکسو پلاس به صورت رایگان می باشد.