سوال بپرسید
0

کار بر روی عکس در vue و laravel

سوال بپرسید

میخواستم قطعه کدی مانند پکیج philaMap داشته باشم تا در عکسی که کاربر ارسال می کند، اطلاعاتی را نمایش بدهم. به عبارت دیگر می خواهم کاری کنم که کاربر اگر اطلاعاتی را پر کرد به صورت مستقیم روی تصویر نمایش داده شود.

به هنگام کار با map از lat ,lng برای تعیین موقعیت استفاده میکردیم ولی برای عکس نمیدانم از چه روشی استفاده کنم!

برچسب ها:
گزارش سوال
پرسیده شده در
آمار بازدید: 504