ذخیره داده در روابط یک به چند در لاراول

سلام ببخشید من دوتا جدول دارم یکی charity و دیگری photos، هر خیریه ای چنتا عکس داره و هر عکسی هم مربوط به یک خیریه است در نتیجه یک به چند میشه رابطه بینشون حالا من نمی دونم چجوری باید چندتا مقدار رو در ستون photo_id در جدول خیریه ها ذخیره کنم ممنون میشم یه نفر جواب بده کد ها به شکل زیرن:

migrations:

public function up()
  {
    Schema::create('charities', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->string('name');
      $table->string('owner');
      $table->integer('members');
      $table->text('description');
      $table->double('amountRaised')->nullable();
      $table->string('email')->unique();
      $table->string('address');
      $table->string('phone');
      $table->string('slug');
      $table->text('meta_desc');
      $table->text('meta_key');
      $table->text('meta_title');

      $table->unsignedBigInteger('category_id');
      $table->foreign('category_id')->references('id')->on('categories')->onDelete('cascade');

      $table->unsignedBigInteger('user_id');
      $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');

      $table->unsignedBigInteger('photo_id');
      $table->foreign('photo_id')->references('id')->on('photos')->onDelete('cascade');
      $table->timestamps();
    });
  }
 Schema::create('photos', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->string('path');
      $table->string('original_name');

      $table->unsignedBigInteger('user_id');
      $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
      $table->timestamps();
    });

 models:

class Charity extends Model
{
  public function user()
  {
    return $this->belongsTo(User::class);
  }
  public function category()
  {
    return $this->belongsTo(Category::class);
  }

  public function photos()
  {
    return $this->hasMany(Photo::class);
  }
}

 

class Photo extends Model
{
  public function user()
  {
    return $this->belongsTo(User::class);
  }
  public function charity()
  {
    return $this->belongsTo(Charity::class);
  }
}

 

controller:

public function store(Request $request)
  {

    $charity = new Charity();
    $charity->name = $request->input('name');
    $charity->owner = $request->input('owner');
    $charity->members = $request->input('members');
    $charity->description = $request->input('description');
    $charity->email = $request->input('email');
    $charity->address = $request->input('address');
    $charity->phone = $request->input('phone');
    $charity->account_number = $request->input('account_number');

    if ($request->input('slug')){
      $charity->slug = make_slug(($request->input('slug')));
    }
    else{
      $charity->slug = make_slug(($request->input('name')));
    }
    $charity->meta_title = $request->input('meta_title');
    $charity->meta_desc = $request->input('meta_desc');
    $charity->meta_key = $request->input('meta_key');
    $charity->category_id = $request->input('category');
    $charity->user_id = Auth::id();
    $charity->photo_id = $request->input('photo_id')[0];
    $charity->save();
    Session::flash('success', 'خیریه مورد نظر با موفقیت ویرایش گردید.');
    return  redirect(route('charities.index'));
  }

 

برچسب ها:
پرسیده شده در: 3 سال قبل
آمار بازدید: 1060
mghi90 (20)
بیش از ۲ سال عضویت در روکسو بیش از ۲ سال عضویت در روکسو
0

سلام

زمانیکه رابطه بین دو جدول  charity و  photos  از نوع یک به چند باشد، شما باید در جدول photos  فیلدی بنام charity_id اضافه کنید تا مشخص شود هر تصویری به کدام خیریه تعلق دارد.(قرار دادن ستون photo_id در جدول charity اشتباه است). حال می توانید پس از انتخاب تصویر مورد نظر برای یک خیریه خاص مقدار فیلد charity_id رکورد مربوطه را بروز رسانی نمایید.

ارسال شده در: 3 سال قبل
Amir1984 (70)
فروشنده یا مدرس فروشنده یا مدرس بیش از ۱ سال عضویت در روکسو بیش از ۱ سال عضویت در روکسو میانگین امتیازات: 5 میانگین امتیازات: 5
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.