سوال بپرسید
2

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در PHP

سوال بپرسید

بهترین روش برای تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در PHP چیست؟ اگر امکانش هست به صورت تابع باشد. مثلا فرض کنید اعداد به صورت زیر هست:

۰  // -> 0
۱  // -> 1
۲  // -> 2
۳  // -> 3
۴  // -> 4
۵  // -> 5
۶  // -> 6
۷  // -> 7
۸  // -> 8
۹  // -> 9

طبیعتا این مقادیر هم برای ساختار unicode اعداد فارسی هست:

$num0="۰";
$num1="۱";
$num2="۲";
$num3="۳";
$num4="۴";
$num5="۵";
$num6="۶";
$num7="۷";
$num8="۸";
$num9="۹";

 

برچسب ها:
گزارش سوال
پرسیده شده در
آمار بازدید: 192

1 پاسخ

3

بهترین روش برای تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در PHP استفاده از تابع زیر می باشد:

function convertPersianNumbersToEnglish($input)
{
  $persian = ['۰', '۱', '۲', '۳', '۴', '٤', '۵', '٥', '٦', '۶', '۷', '۸', '۹'];
  $english = [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 4 , 5 , 5 , 6 , 6 , 7 , 8 , 9 ];
  return str_replace($persian, $english, $input);
}