درس دهم: ساخت قالب کلی برنامه

07 اردیبهشت 1399
pyqt10

با پیاده سازی اسکلت ساده برای برنامه به نام pycalc.py آغاز خواهید کرد. در لینک زیر می توانید کد منبع این اسکریپت را پیدا کنید:

(اینجا کلیک کنید تا کد مورد استفاده برای ایجاد ماشین حساب گرافیکی در این دوه را دانلود کنید.)

اگر ترجیح می دهید که پروژه را خودتان کدنویسی کنید، پس فایل pycalc.py را در دایرکتوری جاری خودتان ایجاد کنید. فایل را توسط ویرایشگر محیط برنامه نویسی باز کرده و کد زیر را تایپ نمایید:

#!/usr/bin/env python3

# Filename: pycalc.py

"""PyCalc is a simple calculator built using Python and PyQt5."""

import sys

# Import QApplication and the required widgets from PyQt5.QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow
from PyQt5.QtWidgets import QWidget

__version__ = '0.1'
__author__ = 'Leodanis Pozo Ramos'

# Create a subclass of QMainWindow to setup the calculator's GUI
class PyCalcUi(QMainWindow):
  """PyCalc's View (GUI)."""
  def __init__(self):
    """View initializer."""
    super().__init__()
    # Set some main window's properties
    self.setWindowTitle('PyCalc')
    self.setFixedSize(235, 235)
    # Set the central widget
    self._centralWidget = QWidget(self)
    self.setCentralWidget(self._centralWidget)

# Client code
def main():
  """Main function."""
  # Create an instance of QApplication
  pycalc = QApplication(sys.argv)
  # Show the calculator's GUI
  view = PyCalcUi()
  view.show()
  # Execute the calculator's main loop
  sys.exit(pycalc.exec_())

if __name__ == '__main__':
  main()

این اسکریپت تمام کدی را که برای اجرای یک برنامه ی ساده گرافیکی نیاز است، پیاده سازی می کند. از این اسکلت برای ساختن ماشین حسابتان استفاده خواهید کرد. در زیر نحوه ی کار آن بیان شده است:

 • خط 10 تا 12 ماژول ها و کلاس های لازم را از PyQt5.QtWidgets وارد برنامه می کند.
 • خط 18 رابط گرافیکی را با استفاده از کلاس PyCalcUi که از QMainWindow ارث می برد، می سازد.
 • خط 24 عنوان برنامه را به PyCalc تنظیم می کند.
 • خط 25 از ()setFixedSize. برای تعیین اندازه ی ثابت پنجره استفاده می کند.
 • خط 27 یک شئ ازQWidget برای ایفای نقش ویجت مرکزی ایجاد می کند.
 • خط 31 تابع اصلی ماشین حساب را تعریف می کند و نقطه ی ورودی برای برنامه خواهد بود. داخل main() برنامه شما موارد زیر را انجام می دهد:
 1. خط 34 یک شئ QApplication به نام pycalc ایجاد می کند.
 2. خط 37 رابط کاربری را با ()view.show نمایش می دهد.
 3. خط 39 حلقه ی رویداد برنامه را با pycalc.exec_() اجرا می کند.

موقع اجرای اسکریپت پنجره ی زیر در خروجی ظاهر خواهد شد:

این اسکلت یا قالب کلی برنامه با رابط گرافیکی شماست.


منبع: سایت Real Python

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری ساخت ماشین حساب گرافیکی با PyQt توصیه می‌کند:
نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.