فراخوانی یک فیلد پروفایل در وردپرس

با سلام پلاگینی داریم به نام author box gravatar

خبرنگار_thumb.jpg

اگر بخواهیم فیلد || nickname لقب || در پروفایل ودرپرس  فراخانی کنیم در این پلاگین باید چه دستوری بنویسیم؟
در حال حاضر به صورت دستی نوشتیم خبرنگار

جهت مثال: https://jonoubostan.ir/9591


 // author box gravatar
    echo '</code></code></p>
<div class="saboxplugin-gravatar"><b style="position: absolute; background: #004eff; color: white; padding: 4px; margin: -7px; font-size: small; border-radius: 7px;">       خبرنگار       </b>'; $custom_profile_image = get_the_author_meta('sabox-profile-image', $sabox_author_id); if ('' != $custom_profile_image) { $mediaid = attachment_url_to_postid($custom_profile_image); $alt = $mediaid ? get_post_meta($mediaid, '_wp_attachment_image_alt', true) : get_the_author_meta('display_name', $sabox_author_id); $link = null; $nofollow = ''; if (isset($sabox_options['sab_author_link'])) { if ('author-page' == $sabox_options['sab_author_link']) { $link = get_user_meta($sabox_author_id, 'sab_box_link', true); if (empty($link)) $link = get_author_posts_url($sabox_author_id); } elseif ('author-website' == $sabox_options['sab_author_link']) { if (isset($sabox_options['sab_author_link_noffolow']) && '1' == $sabox_options['sab_author_link_noffolow']) { $nofollow = ' rel="nofollow"'; } $link = get_the_author_meta('user_url', $sabox_author_id); } } if ($link != null) echo "<a href="" . $link . "">"; echo '<img src="' . esc_url($custom_profile_image) . '" alt="' . esc_attr($alt) . '" width="' . $sabox_options['sab_avatar_size'] . '" height="' . $sabox_options['sab_avatar_size'] . '" />'; if ($link != null) echo "</a>"; } else { echo get_avatar(get_the_author_meta('user_email', $sabox_author_id), $sabox_options['sab_avatar_size'], '', get_the_author_meta('display_name', $sabox_author_id), array('extra_attr' => 'itemprop="image"')); }</div>
برچسب ها:
پرسیده شده در: 4 ماه قبل
آمار بازدید: 162
0

سلام، در صورتیکه بخواهید nickname یک کاربر را نمایش دهید کافیست در انتهای یا هر جایی که خواستید دستور زیر را استفاده بفرمایید:

get_the_author_meta('nicename', $sabox_author_id);
ارسال شده در: 4 ماه قبل
masoudsalehi (1601)
بیش از ۲ سال عضویت در روکسو بیش از ۲ سال عضویت در روکسو دارای 1000 کارما دارای 1000 کارما نظرات دریافتی:‌ بیش از 50 نظرات دریافتی:‌ بیش از 50 دارای 10 پاسخ صحیح دارای 10 پاسخ صحیح ارسال کننده پاسخ با 25 رای ارسال کننده پاسخ با 25 رای
جهت ارسال پاسخ ابتدا عضو سایت شوید.