سوال بپرسید
0

نحوه کار با Axios در Reactjs

سوال بپرسید

با سلام

من با axios خیلی مشکل دارم

api رو نمیخونه با چنین خطایی روبرو میشم

Access to XMLHttpRequest at 'https://www.offerbama.com/bio/index.php?route=app/product/getHomeData' from origin 'http://localhost:3000' has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn't pass access control check: It does not have HTTP ok status.
createError.js:16 Uncaught (in promise) Error: Network Error
    at createError (createError.js:16)
    at XMLHttpRequest.handleError (xhr.js:81)

میشه لطفن راهنمایی کنید این درحالیه که من با fetch میتونم براحتی خروجی بگیرم

برچسب ها:
گزارش سوال
پرسیده شده در
آمار بازدید: 180