سوال بپرسید
1

در جی کوئری چطور می توان تشخیص داد که کدام دکمه رادیویی انتخاب شده است؟

سوال بپرسید

من در پروژه خودم از جی کوئری (jQuery) استفاده کردم و دو تا دکمه رادیویی دارم و می خواهم که مقدار دکمه انتخاب شده را دریافت و در نهایت به سمت سرور ارسال کنم. چطور می توان مقدار دکمه انتخاب شده را بدست آورد؟

کدی که من زدم به این صورته:

$("form :radio")

 

برچسب ها:
گزارش سوال
پرسیده شده در
آمار بازدید: 212
pirniak (127)

1 پاسخ

0

برای دریافت مقدار دکمه رادیویی که مثلا نام آن radioName هست کافیه ابتدا مقدار name را در قالب html برای تمام فیلدها یکسان قرار داده و سپس id فرم مورد نظر را تعیین کنید.

بنابراین قالب html شما به صورت زیر خواهد بود:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<form id="myForm">
  <input type="radio" name="radioName" value="1" /> 1 <br />
  <input type="radio" name="radioName" value="2" /> 2 <br />
  <input type="radio" name="radioName" value="3" /> 3 <br />
</form>

و کدهای زیر را به عنوان jQuery استفاده کنید:

$('#myForm input').on('change', function() {
   alert($('input[name=radioName]:checked', '#myForm').val()); 
});

با این ساختار می توان به مقدار انتخاب شده در ورودی radioName با استفاده از jQuery دسترسی داشت.