افکت متنی ماژیکی کمیک در فتوشاپ

30 بهمن 1397
افکت متن در فتوشاپ

کمیک یک سبک کارتونی بصورت طنزگونه و خنده دار می باشد که در دنیای انیمیشن سازی بسیار مورد استقبال است. در این آموزش قصد داریم با استفاده از استایل لایه ها، فیلترها و براش ها یک افکت متن کمیک و طنزگونه در فتوشاپ ایجاد کنیم. همراه روکسو باشید تا این آموزش افکت متن در فتوشاپ را به صورت تصویری و مرحله به مرحله دنبال کنید.


آنچه برای این آموزش لازم دارید:


ایجاد پس زمینه

در فتوشاپ به File > Open  رفته و عکس پس زمینه صفحه کاغذی با نام paper-background.jpg را که در ابتدای آموزش جهت دانلود قرار داده شده است، انتخاب و آن را باز می کنیم.

پس زمینه برای افکت متن در فتوشاپ

نصب پترن و براش ها

قدم اول: در فتوشاپ به Edit > Presets > Preset Manager رفته و در قسمت Preset Type گزینه Pattern را انتخاب کرده و سپس بر روی Load کلیک و Comic-book-ink-pattern.pat را انتخاب می کنیم.

نصب پترن در فتوشاپ

قدم دوم: دوباره به Edit > Presets Manager رفته و در قسمت Preset Type  اینبار Brushes را انتخاب کرده و سپس بر روی Load کلیک می کنیم و در آخر Comic-book-ink-brishees.abr را انتخاب می نمائیم.

نصب براش در فتوشاپ

ایجاد لایه متن

قدم اول: ابزار Type را از نوار ابزار فتوشاپ برداشته و کلمه COMIC را در صفحه تایپ می کنیم و سپس دکمه اینتر را فشار می دهیم و در سطر بعدی کلمه ی BOOK را می نویسیم. برای این متن فونت HVD Comic Serif را انتخاب کرده و سپس به منوی Window > Character می رویم و تنظیمات زیر را انجام می دهیم:

 • Size: 225 pt
 • Tracking: -50
 • Leading: 183pt

سپس به Window > Paragraph  می رویم و Center Text را انتخاب می کنیم.

تنظیمات متن از پنل Character

قدم دوم: به منوی Type > Warp text رفته و Style را بر روی Arc و Bend را بر روی +5% قرار می دهیم.

در آخر OK را می زنیم.

به این ترتیب متن حالت خمیده به خود می گیرد.

 Warp text

قدم سوم: به Layer > Smart Object > Convert to Smart Object می رویم تا لایه متن به اسمارت آبجکت تبدیل شود.

سپس به Layer > Duplicate Layer رفته و اسم لایه را COMIC BOOK 2 می نامیم. همین کار را سه بار دیگر تکرار می کنیم تا پنج لایه به همین شکل ایجاد شود. (به تصویر زیر نگاه کنید)

ایجاد کپی از لایه متن

استایل دادن به اولین لایه متن

لایه COMIC BOOK را انتخاب کرده و دوبار بر روی آن کلیک می کنیم تا پنجره Blending Options باز شود.

تنظیمات زیر را قدم به قدم اعمال می کنیم:

قدم اول:

تنظیمات Blending Optione

Fill Opacity: 0%

تنظیمات Blending Optione لایه ی اول

قدم دوم:

تنظیمات Bevel and Emboss

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 209%
 • Direction: Up
 • Size: 21px
 • Soften: 4px
 • غیر فعال کرده تیک Use Global Light
 • Angle: 0
 • Altitude: 30
 • Gloss Contour: Cove-Deep
 • فعال کردن تیک Anti-aliasad
 • Highlight Mode: Linear Burn with Color #000000
 • Highlight Mode – Opacity: 20%
 • Shadow Mode – Opacity: 0%

تنظیمات Bevel and Emboss لایه ی اول

قدم سوم:

تنظیمات Contour

 • Contour: Ring – Double
 • فعال کردن تیک Anti – aliased
 • Range: 100%

تنظیمات contour لایه ی اول

قدم چهارم:

تنظیمات Inner Glow

 • Opacity: 100%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 100%
 • Size: 4px
 • فعال کردن تیک Anti – Aliased

تنظیمات Inner Glow لایه ی اول

قدم پنجم:

تنظیمات Satin

 • Color: #5fbd13
 • Opacity: 100%
 • Angle: 0
 • Distance: 10px
 • Size: 5px
 • فعال کردن تیک Anti – aliased

تنظیمات Satin لایه اول

قدم ششم:

تنظیمات Color Overlay

 • Blending Mode: Multiply
 • Color: #92b506
 • Opacity: 24%

تنظیمات Color Overlay لایه ی اول

قدم هفتم:

تنظیمات Pattern Overlay

 • Opacity: 50%
 • Pattern: Comic0Book-ink-pattern

تنظیمات Pattern Overlay لایه اول

اضافه کردن فیلتر به اولین لایه متن

به منوی Filter > Distort > Wave رفته و تنظیمات زیر را وارد می کنیم:

 • Number of Generators: 5
 • Wavelength: Min. 36 Max. 44
 • Amplitude: Min. 16 Max. 17
 • Scale: Horiz. 3% Vert. 3%
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Warp Around

Filter > Distort > Wave

استایل دادن به دومین لایه متن

لایه COMIC BOOK 2 را انتخاب کرده و سپس بر روی آن دوبار کلیک می کنیم. پنجره Blending Options باز می شود. سپس مراحل زیر را طی می کنیم:

قدم اول:

تنظیمات Blending Mode

Fill Opacity: 0%

تنظیمات Blending Mode لایه دوم

قدم دوم:

تنظیمات Inner Shadow

 • Color: #000000
 • غیر فعال کردن تیک Use Global Light
 • Angle: -74
 • Distance: 5 px
 • Choke: 61%
 • Size: 4 px
 • فعال کردن تیک Anti-aliased

تنظیمات Inner Shadow لایه دوم

قدم سوم:

تنظیمات Outer Glow

 • Opacity: 100%
 • Color: #000000
 • Technique: Softer
 • Spread: 86%
 • Size: 1 px
 • غیر فعال کردن Anti-aliased
 • Range: 15%

تنظیمات Outer Glow لایه دوم

اضافه کردن فیلتر به دومین لایه متن

قدم اول: به Filter > Distort > Wave رفته و این تنظیمات را وارد می نمائیم:

 • Number of Generators: 5
 • Wavelength: Min. 36 Max. 44
 • Amplitude: Min. 16 max.17
 • Scale: Horiz. 3% Vert. 3%
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Warp Around

Filter > Distort > Wave فیلتر دوم

قدم دوم: به Layer > Smart Object > Convert to Smart Object می رویم.

 Convert to Smart Object

اضافه کردن فیلتر برای سومین لایه متن

لایه COMIC BOOK 3 را انتخاب و بر روی آن دوبار کلیک کرده و تنظیمات زیر را اعمال می کنیم:

قدم اول:

تنظیمات Blending Mode

Fill Opacity: 0%

تنظیمات Blending Mode لایه ی سوم

قدم دوم:

تنظیمات Color Overlay

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #bbf100
 • Opacity: 63%

تنظیمات Color Overlay لایه سوم

اضافه کردن فیلتر به سومین لایه متن

قدم اول: به Filter > Distort > Wave رفته و:

 • Number of Generators: 1
 • Wavelength: Min. 236 Max. 237
 • Amplitude: Min. 13 Max. 21
 • Scale: Horiz. 38% Vert. 28%
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Warp Around

Filter > Distort > Wave فیلترسوم

قدم دوم: به مسیر Filter > Disrort > Wave می رویم و موارد زیر را لحاظ می نمائیم:

 • Amount: 150%
 • Size: Large

Amount: 150%

اضافه کردن فیلتر به چهارمین لایه متن

لایه ی COMIC BOOK 4 را انتخاب و دوبار بر روی آن کلیک می کنیم. در پنجره Blending Options این مراحل را دنبال می کنیم:

قدم اول:

تنظیمات Blending Option

Fill Opacity: 0%

تنظیمات Blending Option لایه چهارم

قدم دوم:

تنظیمات Color Overlay

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #7be300
 • Opacity: 63%

تنظیمات Color Overlay لایه چهارم

اضافه کردن فیلتر به چهارمین لایه متن

قدم اول: به Filter > Disrort > ZigZag می رویم و در پنجره باز شده، تنظیمات زیر را وارد می کنیم:

 • Amount: 2
 • Ridges: 9
 • Style: Around Center

Filter > Disrort > ZigZag

قدم دوم: به Filtter > Disrort > Ripple رفته و این تنظیمات را لحاظ می کنیم:

 • Amount: -166%
 • Size: Large

Ripple

قدم سوم: مسیر Filter > Distort > Wave را طی می کنیم و:

 • Number of Generators: 5
 • Wavelength: Min. 97 Max. 120
 • Amplitude: Min. 5 Max. 25
 • Scale: Hortiz. 11% Vert. 11%
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Repeat Edge Pixels

تنظیمات Wave

استایل دادن به پنجمین لایه متن

لایه COMIC BOOK 5 را انتخاب کرده و سپس بر روی آن دوبار کلیک می کنیم تا پنل Layer Style یا Blending Options باز شود. در این پنل مراحل زیر را دنبال می نمائیم:

قدم اول:

تنظیمات Blending Option

 • Fill Opacity: 0%

تنظیمات Blending Optionلایه پنجم

قدم دوم:

تنظیمات Pattern overlay

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 100%
 • Pattern: Comic-book-ink-pattern

تنظیمات Pattern overlay لایه پنجم

قدم سوم:

تنظیمات Outher Glow

 • Color: #000000
 • Technique: Softer
 • Spread: 80%
 • Size: 1 px
 • فعال کردن تیک Anyi-aliased
 • Range: 54%
 • Ok

تنظیمات Outher Glow

اضافه کردن فیلتر به پنجمین لایه متن

به منوی Filter > Disort > Wave می رویم و:

 • Number of Generators: 5
 • Wavelength: Min. 24 Max. 10
 • Amplitude: Min. 8 Max. 10
 • Scale: Horiz. 11% Vert. 13%
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Repeat Edge Pixels

Filter > Disort > Wave لایه پنجم

با مراحلی که تا به اینجای کار دنبال کرده ایم، نتیجه ای همانند زیر ایجاد می شود:

افکت متن در فتوشاپ

ایجاد لایه برای کار با براش ها

باید هفت لایه خالی برای براش ها ایجاد کنیم. برای انجام این کار می توانید از یکی از گزینه های زیر استفاده کنیم:

گزینه 1: هفت لایه خالی را ایجاد می کنیم و سپس بر روی نام هر کدام از این لایه ها دو بار کلیک کرده و اسم آنها را  به ترتیب Brush 1 ،Brush 2  و ... می گذاریم.

گزینه 2: به منوی Layer > New > Layer می رویم و نام آن را Brush 1 می نامیم. سپس همین روال را تا Brush 7 ادامه می دهیم.

ایجاد لایه برای براش

اولین براش

قدم اول: لایه Brush 1 را انتخاب کرده و سپس کلید Ctrl را نگه داشته و بر روی عکس کوچک لایه COMIC BOOK در پنل لایه ها کلیک می کنیم تا به حالت انتخاب در بیاید.

اعمال اولین براش

قدم دوم: به Window > Paths می رویم تا پنل Paths باز شود.

بر روی آیکون انتخاب (make work path from selection) در پایین این پنل کلیک می کنیم.

Make work path from selection

قدم سوم: به منوی Window > Brushes رفته و براش Big dots را انتخاب می کنیم.

سپس بر روی لایه Work Path در پنل Paths کلیک راست کرده و گزینه Stroke Paths را انتخاب می کنیم و بعد تنظیمات زیر را وارد می نمائیم:

 • Tool: Brush
 • غیر فعال کردن Simulate Pressure

براش  Big dots

قدم چهارم: لایه Brush 1 را انتخاب کرده و کلید Ctrl را دوباره نگه داشته و بر روی عکس کوچک لایه COMIC BOOK کلیک می کنیم تا به حالت انتخاب در بیاید.

سپس به منوی Layer > Layer Mask > Hide Selection می رویم تا یک ماسک را برای لایه Brush 1  ایجاد کنیم.

ایجاد ماسک برای لایه

استایل دادن به اولین لایه براش

لایه Brush 1 را انتخاب کرده و بر روی آن دوبار کلیک می کنیم و:

قدم اول:

تنظیمات Blending Options

 • Fill Opacity: 0%
 • فعال کردن تیک Layer Mask Hides Effects

تنظیمات Blending Options براش اول

قدم دوم:

تنظیمات Inner Shadow

 • Color: #000000
 • غیر فعال کردن تیک Use Global Light
 • Angle:-90
 • Distance: 3 px
 • Choke: 48%
 • Size: 0 px
 • فعال کردن تیک Anti-aliased

تنظیمات Inner Shadow براش اول

قدم سوم:

تنظیمات Outher Glow

 • Color: #000000
 • Technique: Softer
 • Spread: 49%
 • Size: 1 px
 • فعال کردن تیک Anti-aliased
 • Range: 15%

تنظیمات Outher Glow براش اول

نتیجه ای که به آن دست پیدا می کنیم، به صورت زیر است:

افکت متن در فتوشاپ

دومین براش

قدم اول:

لایه Brush 2 را انتخاب می کنیم.

به منوی Window > brushes می رویم. براش Bid dots را انتخاب کرده و سایز آن را بر روی 35 px قرار می دهیم. سپس بر روی لایه Work Path   در پنل Paths کلیک راست کرده و Stroke Path را انتخاب می کنیم.

 • Tool: Brush
 • غیر فعال کردن تیک Simulate Pressure

اعمال دومین براش

قدم دوم: لایه Brush 2 را انتخاب کرده و سپس کلید Ctrl را نگه داشته و بر روی عکس کوچک لایه COMIC BOOK کلیک می کنیم تا به حالت انتخاب در بیاید.

سپس به منوی Layer > Layer Mask > Hide Selection می رویم تا برای لایه Brush 2  یک ماسک اعمال شود.

Hide Selection

نتیجه ای که به دست می آید:

افکت متن در فتوشاپ

سومین براش

قدم اول: لایه Brush 3 را انتخاب می کنیم.

به منوی Window > brushes رفته و براش Small dots را انتخاب می کنیم. سپس بر روی لایه Work Path در پنل Paths کلیک راست کرده و Stroke Path را انتخاب می نمائیم. تنظیمات زیر را انجام می دهیم:

 • Tool: Brush
 • غیر فعال کردن تیک Simulate Pressure

اعمال سومین براش

قدم دوم: بر روی لایه Brush 3 دوبار کلیک کرده تا پنجره استایل ها باز شود.

در پنل Blending Options در قسمت Underlying Layer دسته مثلثی شکل را نگه داشته و آن را به سمت چپ می کشیم تا بر روی عدد 120 قرار بگیرد. سپس کلید Alt را نگه داشته و آن را به سمت راست می کشیم تا بر روی 200 قرار بگیرد (به تصویر نگاه کنید).

Underlying Layer براش سوم

نتیجه ای که حاصل می شود:

نتیجه براش سوم

براش چهارم

قدم اول: لایه Brush 4 را انتخاب می کنیم.

به Window > brushes رفته و براش Big lines را انتخاب می نمائیم. سپس بر روی لایه Work Path در پنل Paths کلیک راست کرده و Stroke Path را انتخاب می کنیم. در ادامه:

 • Tool: Brush
 • غیر فعال کردن تیک Simulate Pressure

اعمال چهارم براش

قدم دوم: بر روی لایه Brush 4 دوبار کلیک کرده تا پنجره استایل ها باز شود. در قسمت Blending Options در بخش Underlying Layer دسته مثلثی شکل را نگه داشته و آن را به سمت چپ می کشیم تا بر روی 120 قرار بگیرد و سپس کلید Alt را نگه داشته و آن را به سمت راست می کشیم تا بر روی 200 قرار بگیرد (همانند شکل).

Underlying Layer براش چهارم

نتیجه کار ما به صورت زیر خواهد بود:

نتیجه براش چهارم

براش پنجم

قدم اول: لایه Brush 5 را انتخاب می کنیم.

به مسیر Window > brushes رفته و براش Small drops را انتخاب می کنیم. سپس بر روی لایه Work Path در پنل Paths کلیک راست کرده و Stroke Path را انتخاب می کنیم. تنظیمات زیر را اعمال می کنیم:

 • Tool: Brush
 • غیر فعال کردن تیک Simulate Pressure

اعمال براش پنجم

قدم دوم: بر روی لایه Brush 5 دوبار کلیک کرده تا پنجره استایل ها باز شود. در پنجره Blending Options یا همان Layer Style در قسمت Underlying Layer دسته مثلثی را نگه داشته و آن را به سمت چپ می کشیم تا بر روی 120 قرار بگیرد و سپس کلید Alt را فشار داده و آن را به سمت راست می کشیم تا بر روی 200 قرار بگیرد (همانند شکل).

Underlying Layer براش پنجم

در نتیجه خواهیم دید:

افکت متن در فتوشاپ

براش ششم

قدم اول: به Window > Paths رفته و لایه Work Path را انتخاب و بر روی Load path as a selection کلیک می کنیم.

سپس به Select > Modify > Contract می رویم و Contract By را بر روی 6 px قرار می دهیم.

در آخر به پنل Paths برگشته و Make work path from selection را انتخاب می کنیم.

اعمال ششمین براش

قدم دوم: لایه Brush 6 را انتخاب می کنیم.

به منوی Window > brushes رفته و براش Small lines را انتخاب می کنیم. سپس بر روی لایه Work Path در پنل Paths کلیک راست کرده و Stroke Path را انتخاب می کنیم.

موارد زیر را تنظیم می کنیم:

 • Tool: Brush
 • غیر فعال کردن تیک Simulate Pressure

براش  Small lines

قدم سوم: بر روی لایه Brush 6 دوبار کلیک کرده تا پنجره استایل ها باز شود.

در Blending Options یا Layer Style در قسمت Underlying Layer دسته مثلثی را نگه داشته و آن را به سمت چپ می کشیم تا بر روی 120 قرار بگیرد و سپس کلید Alt را نگه داشته و آن را به سمت راست می کشیم تا بر روی 200 قرار بگیرد (همانند شکل).

Underlying Layer براش سوم

خواهیم دید:

افکت متن در فتوشاپ

براش هفتم

قدم اول: لایه Brush 7 را انتخاب کرده کلید Ctrl را پایین نگه داشته و بر روی عکس کوچک لایه COMIC BOOK کلیک می کنیم.

سپس کلیدهای Ctrl + Alt را نگه داشته و بر روی عکس کوچک لایه COMIC BOOK 2 کلیک می کنیم تا به حالت انتخاب در بیاید.

اعمال براش هفتم

قدم دوم: به منوی Select > Modify > Contract رفته و Contract By را بر روی 3 px قرار می دهیم.

در اخر به پنل Paths برگشته و Make work path from selection را انتخاب می کنیم.

 Select > Modify > Contract

قدم سوم: لایه Brush 7 را انتخاب می کنیم.

به Window > brushes رفته و براش  Double lines را می کنیم. سپس بر روی لایه Work Path در پنل Paths کلیک راست کرده و Stroke Path را انتخاب می کنیم.

در تنظیمات این بخش:

 • Tool: Brush
 • غیر فعال کردن تیک Simulate Pressure

براش  Double lines

قدم چهارم: بر روی لایه Brush 6 دوبار کلیک کرده تا پنجره استایل ها باز شود.

در Blending Options در قسمت Underlying Layer دسته مثلثی را نگه داشته و آن را به سمت چپ می کشیم تا بر روی 120 قرار بگیرد. سپس کلید Alt را نگه داشته و آن را به سمت راست می کشیم تا بر روی 200 قرار بگیرد (همانند شکل).

Underlying Layer براش هفتم

نتیجه نهایی

این آموزش ایجاد افکت متن در فتوشاپ هم به پایان رسید. امیدواریم از این آموزش استفاده برده باشید. شما می توانید از تکنیک های بکار برده شده در این درس در سایر افکت های متن در فتوشاپ نیز استفاده کنید و به نتایج هیجان انگیزی برسید.

افکت متن در فتوشاپ

نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما (1 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

علی
20 تیر 1399
سلام خسته نباشید... آموزش عالی و بی نقص بود دمتون گرم. اما با توجه ب اینکه این کار خییییلی طولانی و زمان بر بود میتونستید یک اکشن برای این کار طراحی کنید ک در عرض 1 دقیقه این کار انجام بشه . من خودم این کارو کردم و یک اکشن برای این افکت ساختم.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.