آموزش ایجاد یک گرافیتی حرفه ای در فتوشاپ

graffiti

امروز با آموزش ایجاد یک افکت گرافیتی حرفه ای در فتوشاپ همراه شما عزیزان هستیم. در مطلب امروز یاد می گیرید که چگونه یک افکت گرافیتی را بر روی متن دلخواهتان در فتوشاپ ایجاد کنید. در این درس از استایل لایه ها و تابع Blend if کمک می‌گیریم.


آنچه برای این آموزش لازم دارید:


چگونه متن و پس زمینه را تنظیم کنیم؟

مرحله اول

ما برای این آموزش از پس زمینه دیوار آجری استفاده می‌کنیم. فتوشاپ را باز کنید و به مسیر File > open بروید و تصویر پس زمینه دیوار آجری را وارد محیط برنامه کنید. دقت داشته باشید برای این آموزش از هر پس زمینه‌ای می‌توانید استفاده کنید ولی برای نتیجه گیری بهتر، پس زمینه آجری مناسب تر است.

پس زمینه آجری

مرحله دوم

ابزار Type را انتخاب کنید. فونت Graffogie را برگزینید و اندازه آن را بر روی 285 قرار دهید.

کلمه اول خود را تایپ کنید (Vote).

سپس به مسیر Type > Warp Text بروید. گزینه Style را بر روی Shell upper تنظیم کنید. سایر تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید:

 • Bend: 21%
 • Horizontal Distortion: -29%
 • Vertical Distortion: 22%

در نهایت بر روی OK کلیک کنید.

اولین حرف از کلمه‌ ی خود را به حالت انتخاب در بیاورید. سپس به پنل Character بروید و مقدار tracking را بر روی 75- تنظیم کنید.

تنظیمات تایپ در فتوشاپ

مرحله سوم

از ابزار Type استفاده کنید و دو کلمه دیگر (For) و (Pedro) را بنویسید. اطمینان حاصل کنید که هر یک از کلمات در لایه‌ای مجزا نوشته شده باشند.

کلمه For را با اندازه 116 و Tracking 75 بنویسید. کلمه Pedro را نیز در لایه‌ای جدید با اندازه 255 و Tracking 75 بنویسید.

tracking در فتوشاپ

مرحله چهارم

برای جابجایی نوشته‌ها از ابزار Move استفاده کنید.

از پنل Layers هر سه لایه را به حالت انتخاب در بیاورید.

کلید ترکیبی Ctrl+T را فشار دهید و مقدار Rotate یا زاویه چرخش را بر روی 8- تنظیم کنید.

در پایان این مرحله، متن ما آماده است تا افکت‌های گرافیکی را بر روی آن اعمال کنیم.

چرخش متن در فتوشاپ

ایجاد اولین افکت گرافیتی

مرحله اول

با لایه کلمه اول (Vote) طراحی را آغاز می‌کنیم. لایه را انتخاب کنید و به مسیر Layer > Layer Style > Blending Options بروید.

سپس تنظیمات قسمت Blending Option را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

 • Advanced Blending: 0%
 • Blend if: Grey
 • Underlying Layer: کلید Alt را پایین نگه دارید و بر روی نشانگر سفید کلیک کنید تا تقسیم به دو شود. سپس نشانگر سمت راست را بر روی 236 و نشانگر سمت چپ را بر روی 161 تنظیم کنید.

تنظیمات Belend option

مرحله دوم

قسمت Bevel and Emboss را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را مطابق نکات ذیل قرار دهید:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Chisel Hard
 • Depth: 144%
 • Direction: Up
 • Size: 8 px
 • Soften: 0 px
 • تیک گزینه use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 98º
 • Altitude: 30º
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد
 • Highlight Mode: Overlay با رنگ #035b7c  و Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Overlay با رنگ #ff3000 و Opacity: 88%

Bevel and Emboss در فتوشاپ

مرحله سوم

به قسمت Inner Shadow بروید و تنظیمات را مطابق زیر قرار دهید:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: -94º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 0%
 • Size: 10 px
 • Contour: Cone
 • تیک گزینه Anti-Aliased را فعال کنید.
 • Noise: 11%

inner shadows در فتوشاپ

مرحله چهارم

تنظیمات قسمت Inner Glow را نیز وارد کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 19%
 • Noise: 61%
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Choke: 1%
 • Size: 10 px
 • Contour: Cone - Inverted
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Range: 50%

Inner Glow در فتوشاپ

مرحله پنجم

گزینه Stain را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را مطابق داده‌ های زیر قرار دهید:

 • Blend Mode: Overlay
 • Color: #64ec87
 • Angle: 90°
 • Distance: 19 px
 • Size: 24 px
 • Contour: Half Round
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • تیک گزینه Invert فعال باشد

تنظیمات Satin در فتوشاپ

مرحله ششم

قسمت Gradient Overlay بسیار مهم است. این قسمت را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را با دقت وارد کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Check the Dither box
 • Opacity: 6%
 • Style: Linear
 • Angle: 90º
 • Scale: 60%
 • بر روی گزینه Gradient کلیک کنید و در صفحه‌ای که باز می‌شود تنظیمات زیر را وارد کنید:
  • رنگ #000000 در موقعیت های 0% و 100%
  • در موقعیت 0% مقدار Opacity برابر با 0%
  • در موقعیت 100% مقدار Opacity برابر با 100%

Gradient Overlay در فتوشاپ

مرحله هفتم

Outer Glow را نیز فعال کنید و تنظیمات آن را به ترتیب اعمال کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 29%
 • Color: #000000
 • Technique: Precise
 • Spread: 50%
 • Size: 3 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد

Outer Glow در فتوشاپ

مرحله هشتم

در پایان این قسمت نیز گزینه Drop Shadows را فعال کنید و جزئیات آن را به این شکل اعمال کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • رنگ #000000
 • Opacity: 95%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 90°
 • Distance: 5 px
 • Spread: 39%
 • Size: 24 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Noise: 10%

در نهایت بر روی OK کلیک کنید.

Drop Shadow در فتوشاپ

نتیجه طرح گرافیکی شما تا به اینجا باید به این شکل باشد:

افکت گرافیکی در فتوشاپ

ایجاد دومین افکت گرافیتی

مرحله اول

لایه کلمه دوم (For) را انتخاب کنید.

به مسیر Layer > Layer Style > Blending Options بروید و تنظیمات Blending Options را مطابق تصویر زیر قرار دهید.

 • Advanced Blending: 0%
 • Blend if: Grey
 • Underlying Layer: کلید Alt را پایین نگه دارید و بر روی نشانگر سفید کلیک کنید تا به دو قسمت تقسیم شود. نشانگر سمت چپ را بر روی 158 و نشانگر سمت راست را بر روی 217 تنظیم کنید.

Blending Option

مرحله دوم

یک لایه Bevel and Emboss نیز انتخاب کنید و تنظیمات آن را مطابق زیر قرار دهید:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 100%
 • Direction: Up
 • Size: 8 px
 • Soften: 0 px
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: 90º
 • Altitude: 30º
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Highlight Mode - Opacity: 0%
 • Shadow Mode: Multiply with color #000000 و Opacity: 50%

لایه Bevel and Emboss

مرحله سوم

قسمت Stroke را نیز فعال کنید با این تنظیمات:

 • Size: 1 px
 • Position: Outside
 • Fill Type: Color
 • Color: #000000

تنظیمات Stroke فتوشاپ

مرحله چهارم

قسمت Inner Shadow را برای این لایه نیز فعال کنید و تنظیمات مربوط به آن را وارد کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: -94º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 18%
 • Size: 5 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Noise: 11%

لایه Inner Shadow

مرحله پنجم

برای این لایه گزینه Inner Glow را نیز فعال کنید.

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Noise: 61%
 • Technique: Precise
 • Source: Edge
 • Choke: 1%
 • Size: 4 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased غیرفعال باشد
 • Range: 50%

لایه Inner Glow

مرحله ششم

گزینه Drop Shadow را نیز برای لایه دوم با تنظیمات زیر فعال کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • رنگ #000000
 • Opacity: 956%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد.
 • Angle: 90°
 • Distance: 5 px
 • Spread: 27%
 • Size: 18 px
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Noise: 17%

سپس در انتهای این قسمت نیز بر روی OK کلیک کنید.

لایه Drop Shadow در فتوشاپ

نتیجه گرافیکی لایه دوم نیز باید به این شکل باشد.

طراحی گرافیکی در فتوشاپ

ایجاد سومین افکت گرافیتی

مرحله اول

لایه کلمه سوم (Pedro) را انتخاب کنید.

سپس به مسیر Layer > Layer Style > Blending Options بروید. تنظیمات Blending Options را نیز مطابق زیر قرار دهید:

 • Advanced Blending: 0%
 • Blend if: Grey
 • Underlying Layer: کلید Alt را پایین نگه داشته و با ماوس بر روی نشانگر سفید کلیک کنید تا به دو قسمت تقسیم شود. نشانگر سمت چپ را بر روی 139 و نشانگر سمت راست را بر روی 201 تنظیم کنید. نشانگر رنگ مشکی را نیز بر روی 80 تنظیم کنید.

Blend در فتوشاپ چیست؟

مرحله دوم

گزینه Bevel and Emboss را نیز فعال کنید با تنظیمات زیر:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Chisel Hard
 • Depth: 144%
 • Direction: Up
 • Size: 8 px
 • Soften: 0 px
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 98º
 • Altitude: 30º
 • تیک گزینه Anti-Aliased فعال باشد.
 • Highlight Mode: Overlay با رنگ #1faee3  و Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Overlay با رنگ #ce43db و Opacity: 88%

Bevel در فتوشاپ

مرحله سوم

سبک Inner Shadow را نیز برای این قسمت فعال کنید.

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 100%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: -94º
 • Distance: 0 px
 • Choke: 0%
 • Size: 10 px
 • Contour: Cone
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • Noise: 11%

inner shadow در طراحی

مرحله چهارم

گزینه Inner Glow را با تنظیمات زیر فعال کنید:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Color: #dd8925
 • Opacity: 33%
 • Noise: 47%
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Choke: 58%
 • Size: 16 px
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • Range: 50%

inner Glow در فتوشاپ

مرحله پنجم

تنظیمات Satin را نیز اضافه کنید:

 • Blend Mode: Overlay
 • Color: #f08d18
 • Angle: 90°
 • Distance: 19 px
 • Size: 24 px
 • Contour: Half Round
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • تیک گزینه Invert فعال باشد

satin در فتوشاپ چیست

مرحله ششم

یک لایه Gradient Overlay با تنظیمات زیر وارد کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Check the Dither box
 • Opacity: 6%
 • Style: Linear
 • Angle: 90º
 • Scale: 60%
 • بر روی گزینه Gradient Overlay کلیک کنید و سپس این موارد را نیز اعمال کنید:
  • رنگ #000000 در موقعیت های 0% و 100%
  • در موقعیت 0% مقدار Opacity برابر با 0%
  • در موقعیت 100% مقدار Opacity برابر با 100%

تنظیمات Gradtien Overlay

مرحله هفتم

قسمت Outer Glow نیز با مشخصات زیر فعال کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 29%
 • Color: #000000
 • Technique: Precise
 • Spread: 40%
 • Size: 2 px
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد.

پنل Out glow فتوشاپ

مرحله هشتم

و در پایان این قسمت نیز تنظیمات Drop Shadow را مطابق تصویر زیر پر کنید:

 • Blend Mode: Normal
 • رنگ #000000
 • Opacity: 96%
 • تیک گزینه Use Global Light غیرفعال باشد
 • Angle: 90°
 • Distance: 5 px
 • Spread: 39%
 • Size: 24 px
 • تیک گزینه Anti-aliased فعال باشد
 • Noise: 10%

در نهایت بر روی OK کلیک کنید.

نتیجه پایانی

شما توانستید یک افکت گرافیتی جذاب و واقعی را در فتوشاپ ایجاد کنید. در این آموزش شما یاد گرفتید چگونه از Layer Style و Blending Option استفاده کنید تا یک متن گرافیتی را در فتوشاپ ایجاد کنید.

افکت گرافیتی

نویسنده شوید

دیدگاه‌های شما (1 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

حسین
06 آبان 1398
سلام جناب گودرز برای مشکل تقریبا بزرگ در مورد این پست ازتون راهنمایی میخوام ک فک میکنم البته خودتونم متوجه این مشکل بودید و ی جورایی پیچوندیدن خخخخ پوریا جان اگر تصویر اصلی پس زمینه اجر رو ک گذاشتی استفاده کنیم پس از فلت کردن لایه ها در پایان رنگ از لایه ها گرفته میشه و تصویر خروجی با چیزی ک ما درست کردیم تفاوت افکتیه زیادی داره اما اگه از همین تصوبر کوچک پس زمینه اجری ک تو صفحه سایت هست (نه اون ک برا دانلود گذاشتی ) استفاده کنیم این مشکل نیست برا این گفتم پیچوندی ک خودت اونو گذاشتی واسه دانلود اما از ی تصویر دیگه استفاده کردی الان من رو اون تصویر بزرگ با کیفیت بالا کار و انجام دادم اما موقع فلت کار در پایان همین مشکل هست من میخوام کار رو با کیفیت بالا ذخیره کنم اما اینجوری میشه لطف میکنی اینجا منو راهنمایی کنی ببخشید زیاد تایپ کردم ممنون و خسته نباشی

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.