دستور HAVING و اپراتور EXISTS

20 اسفند 1397
درسنامه درس 17 از سری آموزش زبان SQL
SQL-Language-having-exists

با سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان روکسو، در این جلسه می خواهیم دستور HAVING و اپراتور EXISTS (و فلسفه ی اضافه شدن آن به زبان SQL) را مورد بررسی قرار دهیم و برای هر کدام چند مثال نیز حل کنیم. با ما همراه باشید!

دستور HAVING

اضافه شدن دستور HAVING به زبان SQL داستان خودش را دارد. در واقع شما نمی توانید از توابع تجمیع (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) به همراه دستور WHERE استفاده کنید اما بعضی اوقات به چنین حالتی نیاز داریم. بنابراین راه حل دستور HAVING بود که به این زبان اضافه شد. ساختار کلی این دستور به این شکل است:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
HAVING condition
ORDER BY column_name(s);

می خواهیم مثال های خود را روی جدول Customers پیاده کنیم بنابراین ابتدا نگاهی به آن می اندازیم:

Country PostalCode City Address ContactName CustomerName CustomerID
Germany 12209 Berlin Obere Str. 57 Maria Anders Alfreds Futterkiste 1
Mexico 05021 México D.F. Avda. de la Constitución 2222 Ana Trujillo Ana Trujillo Emparedados y helados 2
Mexico 05023 México D.F. Mataderos 2312 Antonio Moreno Antonio Moreno Taquería 3
UK WA1 1DP London 120 Hanover Sq. Thomas Hardy Around the Horn 4
Sweden S-958 22 Luleå Berguvsvägen 8 Christina Berglund Berglunds snabbköp 5

مثال کار با دستور HAVING

مثال اول - دستور SQL زیر تعداد مشتریان هر کشور را به صورت لیست به ما بر میگرداند اما تنها شامل کشور هایی می شود که بیشتر از 5 مشتری داشته باشند:

SELECT COUNT(CustomerID), Country
FROM Customers
GROUP BY Country
HAVING COUNT(CustomerID) > 5;

اجرای این دستور در پایگاه داده ی Northwind

مثال دوم - دستور SQL زیر تعداد مشتریان هر کشور را به صورت لیست به ما بر میگرداند اما تنها شامل کشور هایی می شود که بیشتر از 5 مشتری داشته باشند. آیا می توانید با نگاه کردن به کدها متوجه تفاوت این مثال با مثال قبلی شوید؟ بله! این دستور علاوه بر برگرداندن تعداد مشتری ها، آن ها را از بیشتری تعداد به کمترین تعداد نیز مرتب می کند:

SELECT COUNT(CustomerID), Country
FROM Customers
GROUP BY Country
HAVING COUNT(CustomerID) > 5
ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;

اجرای این دستور در پایگاه داده ی Northwind

حالا به سراغ دو جدول دیگر می رویم. جدول Orders:

ShipperID OrderDate EmployeeID CustomerID OrderID
3 1996-07-04 5 90 10248
1 1996-07-05 6 81 10249
2 1996-07-08 4 34 10250

و جدول Employees:

Notes Photo BirthDate FirstName LastName EmployeeID
Education includes a BA.... EmpID1.pic 1968-12-08 Nancy Davolio 1
Andrew received his BTS.... EmpID2.pic 1952-02-19 Andrew Fuller 2
Janet has a BS degree.... EmpID3.pic 1963-08-30 Janet Leverling 3

مثال سوم - دستور SQL زیر کارمندانی را لیست می کند که بیشتر از 10 سفارش ثبت کرده باشند:

SELECT Employees.LastName, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders
FROM (Orders
INNER JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID)
GROUP BY LastName
HAVING COUNT(Orders.OrderID) > 10;

اجرای این دستور در پایگاه داده ی Northwind

مثال چهارم - دستور SQL زیر چک می کند تا ببیند آیا کارمندانی به نام های Davolio و Fuller بیشتر از 25 سفارش ثبت کرده اند یا خیر. اگر بیشتر از 25 سفارش ثبت کرده باشند آن ها را لیست می کند:

SELECT Employees.LastName, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders
FROM Orders
INNER JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID
WHERE LastName = 'Davolio' OR LastName = 'Fuller'
GROUP BY LastName
HAVING COUNT(Orders.OrderID) > 25;

اجرای این دستور در پایگاه داده ی Northwind

اپراتور EXISTS

از این اپراتور برای چک کردن وجود یا عدم وجود یک ردیف در یک کوئری استفاده می شود.

اگر ردیف ما در کوئری وجود داشته باشد مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگردانده خواهد شد. ساختار کلی این دستور از قرار زیر است:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM table_name WHERE condition);

میخواهیم دستورات خود را روی دو جدول Products و Suppliers پیاده سازی کنیم بنابراین ابتدا نگاهی به این دو جدول می اندازیم:

جدول Products:

Price Unit CategoryID SupplierID ProductName ProductID
18 10 boxes x 20 bags 1 1 Chais 1
19 24 - 12 oz bottles 1 1 Chang 2
10 12 - 550 ml bottles 2 1 Aniseed Syrup 3
22 48 - 6 oz jars 2 2 Chef Anton's Cajun Seasoning 4
21.35 36 boxes 2 2 Chef Anton's Gumbo Mix 5

جدول Suppliers:

Country PostalCode City Address ContactName SupplierName SupplierID
UK EC1 4SD London 49 Gilbert St. Charlotte Cooper Exotic Liquid 1
USA 70117 New Orleans P.O. Box 78934 Shelley Burke New Orleans Cajun Delights 2
USA 48104 Ann Arbor 707 Oxford Rd. Regina Murphy Grandma Kelly's Homestead 3
Japan 100 Tokyo 9-8 Sekimai Musashino-shi Yoshi Nagase Tokyo Traders 4

مثال کار با اپراتور EXISTS

مثال اول - دستور SQL زیر مقدار TRUE را بر میگرداند و تامین کننده هایی (suppliers) را که دارای محصولاتی پایین تر از 20 دلار هستند لیست می کند:

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE SupplierId = Suppliers.supplierId AND Price < 20);

اجرای این دستور در پایگاه داده ی Northwind

مثال دوم - دستور SQL زیر مقدار TRUE را بر میگرداند و تامین کننده هایی (suppliers) را که قیمت یک یا چند عدد از محصولاتشان 22 است را لیست می کند:

SELECT SupplierName
FROM Suppliers
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM Products WHERE SupplierId = Suppliers.supplierId AND Price = 22);

اجرای این دستور در پایگاه داده ی Northwind

امیدوارم این قسمت مورد پسند شما واقع شده باشد.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش زبان SQL توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.