attribute ها در فرم های HTML

12 اردیبهشت 1398
درسنامه درس 26 از سری آموزش صفر تا صد HTML
HTML-form-attributes

در قسمت های قبلی با انواع input ها در فرم ها آشنا شدیم و عناصر مختلف آن ها را بررسی کردیم اما در این قسمت میخواهیم به سراغ Attribute (ویژگی) های یک فرم و کارایی های آن برویم. این ویژگی ها به فرم های ما پویایی داده و باعث می شود خطاهای کاربری کمتر شوند بنابراین آشنایی با آنها و استفاده ی صحیح از آن ها بسیار مهم است.

ویژگی value

این ویژگی مقدار اولیه ی یک input در فرم ما را مشخص می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The value Attribute</h2>
<p>The value attribute specifies the initial value for an input field:</p>

<form action="">
First name:<br>
<input type="text" name="firstname" value="John">
<br>
Last name:<br>
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی readonly

این ویژگی باعث می شود که input ما read only شود یعنی هیچکس نتواند آن را تغییر دهد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The readonly Attribute</h2>
<p>The readonly attribute specifies that the input field is read only (cannot be changed):</p>

<form action="">
First name:<br>
<input type="text" name="firstname" value ="John" readonly>
<br>
Last name:<br>
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی disabled

این ویژگی باعث می شود که input ما غیرفعال شود. input ای که غیرفعال باشد، غیر قابل کلیک کردن و تغییر دادن است و همچنین مقدار آن در هنگام submit (ارسال نهایی) فرم به سرور ارسال نمی شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The disabled Attribute</h2>
<p>The disabled attribute specifies that the input field is disabled:</p>

<form action="">
First name:<br>
<input type="text" name="firstname" value ="John" disabled>
<br>
Last name:<br>
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی size

این ویژگی سایز یک input را بر اساس تعداد کاراکتر تعیین می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The size Attribute</h2>
<p>The size attribute specifies the size (in characters) of the input field:</p>

<form action="">
First name:<br>
<input type="text" name="firstname" value="John" size="40">
<br>
Last name:<br>
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی maxlength

این ویژگی حداکثر طول مجاز یک input را برای کاربر تعیین می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The maxlength Attribute</h2>
<p>The maxlength attribute specifies the maximum allowed length for the input field:</p>

<form action="">
First name:<br>
<input type="text" name="firstname" maxlength="10">
<br>
Last name:<br>
<input type="text" name="lastname">
</form>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

به طور مثال اگر مقدار maxlength را 5 بگذارید دیگر فرم اجازه ی تایپ بیشتر از 5 کاراکتر را به کاربر نمی دهد اما توجه داشته باشید که این ویژگی هیچ هشداری به کاربر نمیدهد بنابراین اگر میخواهید پیامی برای کاربر نمایش داده شود و به او بگوید که این فیلد محدود است و یا اینکه چرا این فیلد محدود است باید از کد های جاوا اسکریپت یا روش های دیگر استفاده کنید.

هشدار: تمام روش های محدود سازی با HTML (مانند مثال بالا) و Javascript قابل دور زدن هستند و اصلا امن نیستند، بلکه تنها برای راحتی سرور شما و خود کاربران ایجاد شده اند. لازم است که حتما و حتما داده ها را در سمت سرور نیز چک کنید.

ویژگی autocomplete

این ویژگی می گوید که آیا یک فرم قابلیت autocomplete (تکمیل خودکار) داشته باشد یا خیر. زمانی که autocomplete فعال باشد مرورگر به صورت خودکار مقادیر ورودی را بر اساس مقادیری که کاربر قبلا وارد کرده است پر می کند. autocomplete با عنصر <form> و <input> های متنی، جست و جو، URL، تلفن، ایمیل، رمز عبور، datepicker ها، محدوده و رنگ ها کار می کند.

نکته: شما می توانید autocomplete را برای کل فرم (<form>) فعال کرده و سپس برای برخی از input ها غیر فعالش کنید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The autocomplete Attribute</h2>

<form action="/action_page.php" autocomplete="on">
 First name:<input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br>
 E-mail: <input type="email" name="email" autocomplete="off"><br>
 <input type="submit">
</form>

<p dir='rtl'>فرم را پر کرده و سپس ارسال کنید. حالا یک بار صفحه را refresh کنید تا ببینید قابلیت تکمیل خودکار چطور کار می کند.</p>
<p dir='rtl'>توجه کنید که قابلیت تکمیل خودکار برای email غیر فعال است.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی

برای مشاهده ی خروجی در صفحه مورد نظر کلید Run را بزنید.

ویژگی novalidate

این ویژگی میگوید که داده های فرم در هنگام ارسال نباید Validate (اعتبار سنجی) شوند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The novalidate Attribute</h2>
<p>The novalidate attribute specifies that the form data should not be validated when submitted.</p>

<form action="/action_page.php" novalidate>
E-mail: <input type="email" name="user_email">
<input type="submit">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong> این قابلیت در مرورگر های internet explorer 9 و نسخه های قبل آن و همچنین در safari 10 و نسخه های قبل آن کار نمی کند.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی autofocus

این ویژگی باعث می شود که پس از بارگذاری صفحه، یکی از input های ما (به انتخاب خودمان) focus بگیرد (یعنی بدون کلیک کاربر فعال شود):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The autofocus Attribute</h2>
<p>The autofocus attribute specifies that the input field should automatically get focus when the page loads.</p>

<form action="/action_page.php">
 First name:<input type="text" name="fname" autofocus><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن پشتیبانی نمی شود.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

پس از ورود به صفحه ی خروجی دکمه ی RUN را بزنید و متوجه خواهید شد که فیلد اول انتخاب شده است و آماده ی تایپ کردن شماست! این همان حالت focus است.

ویژگی form

این ویژگی مشخص می کند که فلان <input> متعلق به کدام فرم و یا چند فرم است:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The form Attribute</h2>
<p>The form attribute specifies one or more forms an input element belongs to.</p>

<form action="/action_page.php" id="form1">
First name: <input type="text" name="fname"><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form>

<p dir='rtl'>فیلد Last name که در زیر مشاهده می کنید خارج از form بالا است اما هنوز هم به آن تعلق دارد.</p>
Last name: <input type="text" name="lname" form="form1">

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

نکته: در صورتی که میخواهید یک فیلد را به چند فرم نسبت دهید از ویرگول انگلیسی بین آن ها استفاده کنید.

ویژگی formaction

این ویژگی مسیر فایلی را مشخص می کند که قرار است فرم ما را پردازش کند. این ویژگی action را باطل می کند و با "type="submit و "type="image استفاده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The formaction Attribute</h2>
<p>The formaction attribute specifies the URL of a file that will process the input control when the form is submitted.</p>

<form action="/action_page.php">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formaction="/action_page2.php" value="Submit to another page">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن پشتیبانی نمی شود.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی formenctype

این ویژگی encoding ارسال فرم را تعیین می کند (فقط برای فرم های "method="post) و attribute قبلی فرم یعنی enctype را باطل می کند. این ویژگی با "type="submit و "type="image استفاده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The formenctype Attribute</h2>
<p>The formenctype attribute specifies how the form data should be encoded when submitted (only for forms with method="post").</p>

<form action="/action_page_binary.asp" method="post">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data" value="Submit as Multipart/form-data">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن پشتیبانی نمی شود.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی formmethod

این ویژگی متد HTTP برای ارسال فرم ها به action را تعیین می کند و attribute قبلی فرم یعنی method را باطل می کند. این ویژگی با "type="submit و "type="image استفاده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The formmethod Attribute</h2>
<p>The formmethod attribute defines the HTTP method for sending form-data to the action URL.</p>

<form action="/action_page.php" method="get">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formmethod="post" value="Submit using POST">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن پشتیبانی نمی شود.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی formnovalidate

این ویژگی، novalidate را باطل کرده و تغییر میدهد و با  "type="submit استفاده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The formnovalidate Attribute</h2>

<form action="/action_page.php">
 E-mail: <input type="email" name="userid"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formnovalidate value="Submit without validation">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن و همچنین در safari 10 و نسخه های قبل تر آن پشتیبانی نمی شود.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی formtarget

این ویژگی مشخص می کند که مرورگر جواب دریافتی از سرور (پس از ارسال فرم) را کجا نمایش دهد. این ویژگی attribute قبلی فرم یعنی target را باطل می کند و این ویژگی با "type="submit و "type="image استفاده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The formtarget Attribute</h2>
<p>The formtarget attribute specifies a name or a keyword that indicates where to display the response that is received after submitting the form.</p>

<form action="/action_page.php">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit" value="Submit as normal">
 <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window/tab">
</form>


<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن پشتیبانی نمی شود.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی height و width

این دو ویژگی عرض و ارتفاع <"input type="image> را مشخص می کنند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The height and width Attributes</h2>
<p>The height and width attributes specify the height and width of an input type="image" element.</p>

<form action="/action_page.php">
 First name: <input type="text" name="fname"><br>
 Last name: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="image" src="https://www.w3schools.com/html/img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">
</form>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی list

این ویژگی به <datalist> اشاره می کند که گزینه های از پیش تعریف شده ای برای <input> دارد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The list Attribute</h2>
<p>The list attribute refers to a datalist element that contains pre-defined options for an input element.</p>

<form action="/action_page.php" method="get">

<input list="browsers" name="browser">
<datalist id="browsers">
 <option value="Internet Explorer">
 <option value="Firefox">
 <option value="Chrome">
 <option value="Opera">
 <option value="Safari">
</datalist>
<input type="submit">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>

این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن و همچنین در safari پشتیبانی نمی شود.

</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی min و max

این دو ویژگی حداقل و حداکثر مقادیر مجاز برای <input> را تعیین می کنند و با input های عددی، محدوده ای، تاریخ، datetime-local، ماه، زمان و هفته کار می کند (اگر با انواع input ها آشنا نیستید به قسمت های قبل از همین سری آموزشی مراجعه کنید):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The min and max Attributes</h2>
<p>The min and max attributes specify the minimum and maximum values for an input element.</p>

<form action="/action_page.php">

 Enter a date before 1980-01-01:
 <input type="date" name="bday" max="1979-12-31"><br>

 Enter a date after 2000-01-01:
 <input type="date" name="bday" min="2000-01-02"><br>

 Quantity (between 1 and 5):
 <input type="number" name="quantity" min="1" max="5"><br>

 <input type="submit">
 
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این دو ویژگی در مرورگر Internet Explorer 9 و نسخه های قبل تر آن کار نمی کنند</p>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این دو ویژگی اگر برای تاریخ و زمان به کار بروند در مرورگر Internet explorer 10 کار نمی کنند.</p>


</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی multiple

این ویژگی مشخص می کند که کاربر می تواند بیشتر از یک مقدار را در <input> وارد کند. این ویژگی با <input> های از نوع ایمیل و فایل کار می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The multiple Attributes</h2>
<p>The multiple attribute specifies that the user is allowed to enter more than one value in the input element.</p>

<form action="/action_page.php">
 Select images: <input type="file" name="img" multiple>
 <input type="submit">
</form>

<p>Try selecting more than one file when browsing for files.</p>


<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این دو ویژگی در مرورگر Internet Explorer 9 و نسخه های قبل تر آن کار نمی کنند</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی pattern

این ویژگی از regular expression (عبارات با قاعده) استفاده می کند تا محتوای فرم را چک کند و با انواع input های متنی، جست و جو، URL، تلفن، ایمیل و رمز عبور کار می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The pattern Attribute</h2>
<p>The pattern attribute specifies a regular expression that the input element's value is checked against.</p>

<form action="/action_page.php">
 Country code: <input type="text" name="country_code" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
 <input type="submit">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این قابلیت در internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن و همچنین در safari 10 و نسخه های قبل تر آن پشتیبانی نمی شود.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

مبحث عبارات با قاعده از مباحث بسیار طولانی در دنیای برنامه نویسی است و نمی شود آن را در این مقاله توضیح داد. اگر با آن ها آشنایی ندارید باید در اینترنت به دنبالشان بگردید و مقالات مختلف در این زمینه را مطالعه کنید.

نکته: برای اینکه به کاربر کمک کنید تا بهتر متوجه الگوی درخواستی بشود از attribute ای به نام title استفاده کنید.

ویژگی placeholder

این ویژگی متنی کوتاه را در فیلد مورد نظر نشان می دهد تا به کاربر توضیحات خلاصه ای ارائه کند. به طور مثال اگر میخواهید به کاربر بگویید که در این قسمت با حروف انگلیسی تایپ کند می توانید از این ویژگی استفاده کنید. این ویژگی با input های متنی، جست و جو، URL، تلفن، ایمیل و رمز کاربری کار می کند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The placeholder Attribute</h2>
<p>The placeholder attribute specifies a hint that describes the expected value of an input field (a sample value or a short description of the format).</p>

<form action="/action_page.php">
 <input type="text" name="fname" placeholder="First name"><br>
 <input type="text" name="lname" placeholder="Last name"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این دو ویژگی در مرورگر Internet Explorer 9 و نسخه های قبل تر آن کار نمی کنند</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی required

این ویژگی تعیین می کند که فلان فیلد این فرم اجباری است و حتما باید پُر شود و با انواع فیلد های text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio, و file کار می کند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The required Attribute</h2>
<p>The required attribute specifies that an input field must be filled out before submitting the form.</p>

<form action="/action_page.php">
 Username: <input type="text" name="usrname" required>
 <input type="submit">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این ویژگی در مرورگر Internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن و همچنین در Safari 10.1 و نسخه های قبل تر آن کار نمی کند.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

ویژگی step

این ویژگی بازه های مجاز برای یک <input> را تعیین می کنند. به طور مثال اگر این ویژگی برابر با 3 باشد ("step="3) اعداد مجاز 3- و 0 و 3 و 6 و ... خواهند بود. همچنین می توانید از max و min هم به همراه آن استفاده کنید. این ویژگی با فیلد های umber, range, date, datetime-local, month, time و week کار میکند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The step Attribute</h2>
<p>The step attribute specifies the legal number intervals for an input element.</p>

<form action="/action_page.php">
 <input type="number" name="points" step="3">
 <input type="submit">
</form>

<p dir='rtl'><strong>هشدار:</strong>این ویژگی در مرورگر Internet explorer 9 و نسخه های قبل تر آن کار نمی کند.</p>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش صفر تا صد HTML توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.