متون و تایپوگرافی در بوت استرپ 4

16 خرداد 1398
درسنامه درس 3 از سری آموزش Bootstrap

سلام! در این قسمت از مجموعه آموزشی Bootstrap 4 می خواهیم به بررسی تایپوگرافی bootstrap ، متون و حالت های مختلف نمایش آن ها بپردازیم. اطلاعات کافی در این زمینه می تواند به شما کمک کند که وب سایت خود را به آسانی و با دقت بیشتری طراحی کنید.

تنظیمات پیش فرض

در بوت استرپ 4 متون، تنظیمات پیش فرض خاص خودشان را دارند. font-size برابر با 16 پیکسل و line-height برابر با 1.5 است. همچنین font-family برابر با توالی زیر است:

"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif

به علاوه، تمام عناصر <p> دارای margin-top: 0 و margin-bottom: 1rem (برابر 16 پیکسل) هستند.

تگ های heading

تگ های <h1> تا <h6> در بوت استرپ 4 دارای وزن بالاتر (بولدتر) و اندازه ی بیشتری هستند.

به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>h1 Bootstrap heading (2.5rem = 40px)</h1>
 <h2>h2 Bootstrap heading (2rem = 32px)</h2>
 <h3>h3 Bootstrap heading (1.75rem = 28px)</h3>
 <h4>h4 Bootstrap heading (1.5rem = 24px)</h4>
 <h5>h5 Bootstrap heading (1.25rem = 20px)</h5>
 <h6>h6 Bootstrap heading (1rem = 16px)</h6>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

این حالت عادیِ heading ها در بوت استرپ است اما چیزی به نام Display heading نیز وجود دارد که همان heading ها هستند با این تفاوت که اندازه ی فونت بزرگتری داشته اما وزن فونت کمتر است (لاغر تر هستند). این نوع heading ها با یکی از چهار کلاس display-1. و display-2. و display-3. و display-4. مشخص می شوند. به کد زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Display Headings</h1>
 <p>Display headings are used to stand out more than normal headings (larger font-size and lighter font-weight):</p>
 <h1 class="display-1">Display 1</h1>
 <h1 class="display-2">Display 2</h1>
 <h1 class="display-3">Display 3</h1>
 <h1 class="display-4">Display 4</h1>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عنصر <small>

در بوت استرپ 4 عنصری به نام <small> وجود دارد که وظیفه اش ایجاد متن خاصی در heading ها با سایزی کوچکتر است. به مثال زیر نگاه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Lighter, Secondary Text</h1>
 <p>The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:</p>    
 <h1>h1 heading <small>secondary text</small></h1>
 <h2>h2 heading <small>secondary text</small></h2>
 <h3>h3 heading <small>secondary text</small></h3>
 <h4>h4 heading <small>secondary text</small></h4>
 <h5>h5 heading <small>secondary text</small></h5>
 <h6>h6 heading <small>secondary text</small></h6>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

همانطور که در مثال بالا می بینید این عنصر یک متن ثانویه در همان heading ایجاد می کند (قسمتی که از بقیه ی heading کوچکتر است). این قسمت معمولا برای زیباسازی ظاهری و یا اضافه کردن توضیحاتی که اهمیت کمتری نسبت به خود heading دارند، استفاده می شوند. به طور مثال اگر heading ما «ایجاد درخواست AJAX در IE8» باشد می توانیم قسمت «در IE8» را کوچکتر بنویسیم.

عنصر <mark>

بوت استرپ 4 عنصر <mark> را بر اساس سلیقه ی خود استایل دهی می کند؛ به پس زمینه ی آن رنگ زرد کمرنگ و کمی padding! شما می توانید این موضوع را در مثال زیر ببینید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Highlight Text</h1>  
 <p>Use the mark element to <mark>highlight</mark> text.</p>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عنصر <abbr>

بوت استرپ 4 عنصر <abbr> را به صورت نقطه چین هایی زیر عنصر مربوطه تغییر می دهد. در این مثال دقت کنید:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Abbreviations</h1>
 <p>The abbr element is used to mark up an abbreviation or acronym:</p>
 <p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عناصر <blockquote>

همانطور که میدانید عنصر <blockquote> برای ذکر نقل قول در صفحه آورده می شود؛ زمانی که می خواهیم حرف کسی را عینا تکرار کنیم. اگر به این عناصر کلاس blockquote. را اضافه کنیم بوت استرپ استایل خاص خودش را به آن می دهد:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Blockquotes</h1>
 <p>The blockquote element is used to present content from another source:</p>
 <blockquote class="blockquote">
  <p>For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.</p>
  <footer class="blockquote-footer">From WWF's website</footer>
 </blockquote>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عنصر <dl>

بوت استرپ 4 عناصر <dl> را به شکل زیر استایل دهی می کند:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Description Lists</h1>  
 <p>The dl element indicates a description list:</p>
 <dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
 </dl>   
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عنصر <code>

بوت استرپ 4 کد ها (عنصر <code>) را به این شکل استایل دهی می کند:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Code Snippets</h1>
 <p>Inline snippets of code should be embedded in the code element:</p>
 <p>The following HTML elements: <code>span</code>, <code>section</code>, and <code>div</code> defines a section in a document.</p>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عنصر <kbd>

عنصر <kbd> که برای توضیح کلید های کیبورد استفاده می شود در بوت استرپ 4 به شکل زیر استایل دهی می شود:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>Keyboard Inputs</h1>
 <p>To indicate input that is typically entered via the keyboard, use the kbd element:</p>
 <p>Use <kbd>ctrl + p</kbd> to open the Print dialog box.</p>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

عنصر <pre>

این عنصر نیز استایل خاص خودش را در بوت استرپ 4 دارد:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
<h1>Multiple Code Lines</h1>
<p>For multiple lines of code, use the pre element:</p>
<pre>
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both   spaces and
line breaks.
</pre>
</div>

</body>
</html>

مشاهده ی خروجی در JSBin

موارد بالا مهم ترین موارد در زمینه ی تایپوگرافی bootstrap بود اما شما می توانید کلاس های بیشتر بوت استرپ را از سایت آن مشاهده کنید. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری آموزش Bootstrap توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (2 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

حمیدرضا
19 شهریور 1400
عالی

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

مصیو
21 مهر 1398
سلام من این اموزش را بصورت مکمل با w3school استفاده میکنم اموزش خوبی هست ولی ای کاش خودتون هم یه سری نکته هارو برای فهم بیشتر اضافه میکردید تشکر

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.