آپلود فایل در PHP و اعتبارسنجی آن

آپلود فایل در PHP و اعتبارسنجی آن

در این جلسه به ادامه مبحث امنیت در تگ های ورودی خواهیم رفت. در قسمت قبل، سه ورودی اول را از لحاظ امنیتی بررسی نمودیم، در این جلسه به سراغ تگ ورودی تصویر خواهیم رفت. بهتر است ابتدا شما را با اصول آپلود فایل در PHP آشنا کنم. در ضمن در مورد نحوی اعتبار سنجی و ایجاد محدودیت نیز با هم صحبت خواهیم کرد.

آپلود فایل در PHP

php این امکان را به شما می دهد که به کاربران اجازه دهید فایل های خودشان (عکس، فیلم و ...) را در سرور شما آپلود کنند. البته این آپلود باید با اعتبار سنجی و ایجاد محدودیت همراه باشد تا کاربران نتوانند هر گونه فایلی را آپلود کنند.

برای اضافه کردن این قابلیت به سایت باید ابتدا یک فایل به نام getImage.php در آدرس ایجاد نمایید.

ایجاد فایل getImage

سپس کدهای زیر را در آن قرار دهید. این کدها در واقع یک فرم ایجاد می کنند:

<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
	<input type="file" name="file"/>
	<br>
	<input type="submit" name="submit" value="Upload">
</form>

همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید، فرم باید دارای خاصیت enctype="multipart/form-data" و نوع دکمه هم باید file باشد، از این دکمه برای انتخاب فایل استفاده می شود.

از طرفی اطلاعات باید به روش POST ارسال شوند. wamp را روشن کنید، خروجی کد بالا به صورت زیر است.

فرم ساده آپلود فایل در PHP

این ساده ترین شکل ایجاد یک فرم آپلود فایل در PHP است. حال اگر بر روی دکمه Browse کلیک کنید پنجره ای به صورت زیر به نمایش در می آید:

با زدن بر روی دکمه Browse این تصویر به نمایش در می آیید.

همانگونه که در شکل مشاهده می کنید، هر نوع فایلی قابل انتخاب است و کاربر هیچ گونه محدودیتی در انتخاب فایل ندارد.

آرایه سراسری FILES_$

در آپلود فایل ها با یک آرایه سراسری به نام $_FILES سرو کار داریم. این آرایه اطلاعاتی در مورد فایل های آپلود شده در اختیار ما می گذارد. برای آشنا شدن با کارکرد این آرایه کدهای قبلی را به صورت زیر تغییر دهید:

<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
	<input type="file" name="file"/>
	<br>
	<input type="submit" name="submit" value="Upload">
</form>

<?php
	echo'<pre>';
	print_r($_FILES);
	echo '</pre>';
?>

کد را ذخیره، اجرا و بر روی دکمه upload کلیک کنید:

نمایش آرایه $_FILES به صورت خالی

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، چون هنوز فایلی آپلود نشده، آرایه $_FILES خالی می باشد. حال یک عکس انتخاب می کنیم (مثلا عکس Koala.jpg) و سپس بر روی دکمه آپلود کلیک می کنیم:

خروجی آرایه $_FILES وقتی تصویر Koala آپلود می شود

مشاهده می کنید که آرایه $_FILES خود آرایه ای از آرایه ها است. در اینجا آرایه file که نام دکمه Browes است (name = "file") درون آرایه $_FILES قرار دارد. طبیعی است که برای دسترسی به مقدار عنصر name آرایه file باید به صورت زیر عمل کنیم:

$_FILES["file"]["name"]

با آپلود فایل در PHP مشخصاتی از آن فایل در آرایه ای  هم نام با دکمه Browse ذخیره می شود. در جدول زیر در مورد هر کدام از این مشخصات توضیح داده شده است:

خاصیت توضیح
name نام فایلی که آپلود شده است.
type نوع فایلی که آپلود شده است.
tmp_name مسیر موقتی در سرور است که فایل ها در آن ذخیره می شوند.
error خطایی که هنگام آپلود رخ می دهد.
size سایز فایلی که آپلود شده است.

همانطور که اشاره شد باید برای کاربر محدودیت هایی در آپلود فایل ایجاد کنیم. فرض کنید می خواهیم این محدودیت را اعمال کنیم که کاربر فقط بتواند عکس آپلود کند. برای اینکار لازم است که فرم را طوری برنامه نویسی کنیم که فقط پسوند های مجاز عکس (png و jpeg و jpg و ...) را قبول کند. دو تابع از پیش تعریف شده در php وجود دارند که اینکار را برای ما انجام می دهند.

معرفی توابع explode و end برای اعتبارسنجی آپلود فایل در PHP

به کد زیر توجه کنید:

	<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
	<input type="file" name="file"/>
	<br>
	<input type="submit" name="submit" value="Upload">
</form>
<?php
	if(isset($_POST['submit'])) {
		
		$Allowextension = array("gif" , "jpeg" , "jpg" , "png");
		$FileExtension=explode(".",$_FILES["file"]["name"]);
		$extension=end($FileExtension);
		if(in_array($extension,$Allowextension ))
		{
			if($_FILES["file"]["error"]==0)
			{
				echo 'File upload successfuly!';
			}
			else
			{
				echo'Error in uploading File!';
			}
		}
		else
		{
			echo 'Invalid file';
		}
	}	
?>

تعیین پسوندهای مجاز

ابتدا در متغییر Allowextension باید پسوندهایی که یک فایل می پذیرد را بنویسیم:

$Allowextension = array("gif" , "jpeg" , "jpg" , "png");

دستیابی به پسوند فایل آپلود شده

سپس در کد زیر پسوند فایلی را که کاربر انتخاب کرده است را به دست می آوریم. اینجاست که کاربرد تابع expload() مشخص می شود. این تابع یک رشته را می گیرد و آن را بر اساس کاراکتری که خودمان مشخص می کنیم تکه تکه و سپس در یک آرایه قرار می دهد. به کد زیر توجه کنید:

$FileExtension=explode(".",$_FILES["file"]["name"]);

در کد بالا نام فایل را بر اساس علامت نقطه (.) تکه تکه می کنیم. خروجی تابع explode() یک آرایه است. پس $FileExtension در کد بالا به صورت زیر است:

$FileExtension=array("Koala","jpg");

چون ما فقط عنصر آخر این آرایه را که همان پسوند فایل است می خواهیم، پس در کد زیر با استفاده از تابع end() که آخرین عضو یک آرایه را بر می گرداند مقدار این عنصر را به دست می آوریم:

$extension=end($FileExtension);

تطابق پسوند فایل آپلود شده با پسوندهای مجاز

تابع in_array() نیز چک می کند که آیا یک عنصر که مورد نظر ماست در داخل یک آرایه وجود دارد یا نه؟ در کد زیر با دستور if چک می کنیم که اگر پسوندی که به دست آورده ایم در داخل پسوندهای مجاز بود اجازه اجرای دستورات بعدی داده شود.

if(in_array($extension,$Allowextension ))

در بدنه دستور if و در کدهایآن نیز چک می کنیم که اگر مقدار خطایی که هنگام آپلود فایل رخ داده است برابر 0 باشد (عدد صفر به معنی موفقیت آمیز بودن عمل آپلود فایل می باشد)، پیغام مناسب به کاربر نمایش داده شود.

ایجاد محدودیت در حجم فایل آپلود شده

برای ایجاد محدودیت در اندازه فایل آپلودی هم می توانید کد بالا را به صورت زیر اصلاح کنید:

if(in_array($extension,$Allowextension )&&($_FILES["c_image"]["size"]<=20971520))

در کد بالا گفته ایم که فرم اجازه آپلود عکسهایی که اندازه آنها کوچکتر یا مساوی دو مگابایت (20971520 بایت) است، را به کاربر بدهد. اندازه را باید بر حسب بایت بدهیم.

تعیین مسیر فایل های آپلود شده

همانطور که گفتیم tmp_name مسیر موقتی است که فایل ها در آن ذخیره می شوند. تا اکنون هر چه فایل با استفاده از کدهای بالا آپلود کرده ایم در این مسیر ذخیره شده اند.

فرض کنید که می خواهیم فایل ها در مثلا پوشه ای به نام uploads در درایو C: ذخیره شوند. برای اینکار از متد move_upload_file() استفاده می شود. ابتدا یک پوشه به نام uploads در درایو C: ایجاد کنید و سپس به صورت زیر از این متد استفاده می شود.

<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
	<input type="file" name="file"/>
	<br>
	<input type="submit" name="submit" value="Upload">
</form>
<?php
	if(isset($_POST['submit'])) {
		
		$Allowextension = array("gif" , "jpeg" , "jpg" , "png");
		$FileExtension=explode(".",$_FILES["file"]["name"]);
		$extension=end($FileExtension);
		if(in_array($extension,$Allowextension )&&($_FILES["file"]["size"]<=20971520))
		{
			if($_FILES["file"]["error"]==0)
			{
				echo 'File upload successfuly!';
				$address_image = 'C:\uploads/'.$_FILES["file"]["name"];
				move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],$address_image);
			}
			else
			{
				echo'Error in uploading File!';
			}
		}
		else
		{
			echo 'Invalid file';
		}
	}
	?>

همانطور که مشاهده می کنید تابع move_upload_file() دو آرگومان می گیرد، یکی مسیر موقتی که فایل در آن قرار دارد و دیگری مسیری که قرار است فایل به آنجا منتقل شود. با اجرای برنامه و انتخاب یک عکس و زدن دکمه Upload عکس به مسیر جدید منتقل می شود و عملیات آپلود فایل در PHP به اتمام می رسد.

بر روی دکمه Browse کلیک کنید

تصویر را انتخاب کرده و بر روی دکمه open فشار می دهیم

فرم آپلود فایل در PHP

'پیام آپلود موفق برای ما به نمایش در می آید

فایل آپلود شد

حالا که با قواعد و اصول آپلود فایل در PHP آشنا شدید به سراغ کدهای خودمان می رویم و مفاهیم آموزشی بالا را با یک مثال کاربردی که ادامه پروژه فروشگاه در PHP است، تکرار می کنیم:

آپلود فایل در PHP توسط کاربر در فروشگاه اینترنتی

شما همانطور که می دانید برای دریافت تصویر در فایل customer_register.php ما از تگ input به صورت زیر استفاده کردیم.

					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">تصویری از خودتان : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="file" name="c_image" />
						</td>
					</tr>

حالا با توجه به توضیحاتی که بالاتر در مورد آپلود فایل خدمت شما عرض کردم، ابتدا به آدرس C:\wamp\www\ecommerce\includes بروید و سپس فایل server.php را با استفاده از Notepad++ باز کنید و در آن کدهای زیر را پیدا کنید.

		if (empty($c_gender)) { array_push($errors, "جنسیت خود را انتخاب نکردید!"); }

آنها را پاک کنید و به جای کدهای بالا ، کدهای زیر را قرار دهید.

				if (empty($c_gender)) { array_push($errors, "جنسیت خود را انتخاب نکردید!"); }
		
		// receive image value from the form and validation image value
		if (empty($_FILES["c_image"]["name"])) 
		{ 
			array_push($errors, "تصویر خود را انتخاب کنید!"); 
		}else{
			$Allowextension = array("jpeg" , "jpg" , "png");
			$FileExtension=explode(".",$_FILES["c_image"]["name"]);
			$extension=end($FileExtension);
			echo $extension;
			if(in_array($extension,$Allowextension )&&($_FILES["c_image"]["size"]<=20971520))
			{
				if($_FILES["c_image"]["error"]==0)
				{
					$c_image = $_FILES['c_image']['name'];
					$c_image_tmp = $_FILES['c_image']['tmp_name'];
					$new_address_image ="customer/customer_images/".$c_image;
					move_uploaded_file($c_image_tmp,$new_address_image);
					
					}else{
					array_push($errors, "فایل به درستی آپلود نشد!!!");	
				}
				}else{
				array_push($errors, "تصویر مناسب را انتخاب کنید! پسوند مجاز برای تصویر شامل jpeg و jpg و png می باشد و حجم آن نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد!!!");
			}
		}

حالا کافی است که wamp را روشن کنید و آدرس http://localhost/ecommerce/customer_register.php را وارد نمایید. بعد از آن بدون اینکه مقداری را وارد نمایید، بر روی دکمه "ایجاد نام کاربری" فشار دهید. باید تصویری به صورت زیر را مشاهده نمایید.

اعتبارسنجی فرم عضویت کاربران در PHP

حالا فرض کنید که من مقادیری را برای نام، نام خانوادگی و جنسیت وارد کرده ام ولی تصویری که انتخاب می کنم مقدار حجمش بیش از 2 مگا بایت بوده یا فرمتی به غیر از jpg و jpeg و png باشد آنگاه تصویری به صورت زیر خواهم داشت:

اگر حجم یا فرمت عکس استاندارد نباشد

در انتها برای شما دوستان گرامی دو فایل نهایی server.php و customer_register.php را تا این مرحله از کار، قرار می دهم . شما نیز می توانید محتویات دو فایل server.php و customer_register.php را پاک کنید و کدهای زیر را در آنها قرار دهید.

فایل نهایی server.php

<?php
	include('db.php');
	// initializing variables
	$c_name = "";
	$c_lastname  = "";
	$c_email  = "";
	$c_address  = "";
	$c_phone  = "";
	$c_password_1 = "";
	$errors = array(); 
	
	// REGISTER USER
	if(isset($_POST['register'])) {
		// receive all input values from the form
		// form validation: ensure that the form is correctly filled ...
		// by adding (array_push()) corresponding error unto $errors array
		
		// receive name value from the form
		$c_name = mysqli_real_escape_string($con , $_POST['c_name']);
		if (empty($c_name)) { array_push($errors, "نام خود را وارد نکردید!"); }
		
		// receive lastname value from the form
		$c_lastname = mysqli_real_escape_string($con ,$_POST['c_lastname']);
		if (empty($c_lastname)) { array_push($errors, "نام خانوادگی خود را وارد نکردید!"); }
		
		// receive gender value from the form
		$c_gender = $_POST['c_gender'];
		if (empty($c_gender)) { array_push($errors, "جنسیت خود را انتخاب نکردید!"); }
		
		// receive image value from the form and validation image value
		if (empty($_FILES["c_image"]["name"])) 
		{ 
			array_push($errors, "تصویر خود را انتخاب کنید!"); 
		}else{
			$Allowextension = array("jpeg" , "jpg" , "png");
			$FileExtension=explode(".",$_FILES["c_image"]["name"]);
			$extension=end($FileExtension);
			if(in_array($extension,$Allowextension )&&($_FILES["c_image"]["size"]<=20971520))
			{
				if($_FILES["c_image"]["error"]==0)
				{
					$c_image = $_FILES['c_image']['name'];
					$c_image_tmp = $_FILES['c_image']['tmp_name'];
					$new_address_image ="customer/customer_images/".$c_image;
					move_uploaded_file($c_image_tmp,$new_address_image);
					
					}else{
					array_push($errors, "فایل به درستی آپلود نشد!!!");	
				}
				}else{
				array_push($errors, "تصویر مناسب را انتخاب کنید! پسوند مجاز برای تصویر شامل jpeg و jpg و png می باشد و حجم آن نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد!!!");
			}
		}
		
		
		}
	?>

فایل نهایی customer_register.php

<?php include('includes/server.php') ?>
<!-- start of Header -->
<?php	include('includes/Header.php');	?>
<!-- end of Header -->

<!-- start of content -->  
<div id="templatemo_content">
	
	<!-- start of left ocntent -->
	<div id="templatemo_content_left">
		<h1>به سایت جهانگیر پچکم دات کام خوش آمدید </h1>
		<p>امروزه با افزایش روز افزون تولیدکنندگان مطرح داخلی و خارجی انواع لوازم، قدرت انتخاب مشتری به شدت بالا رفته است. اما با توجه به اینکه هیچ فروشگاهی به طور فیزیکی، گنجایش تمامی این محصولات را نداشته و نیز هیچ فروشنده‌ای اطلاعات کاملی از تمامی محصولات موجود در فروشگاه خود ندارد و حتی در صورت داشتن تمامی اطلاعات، توضیح تک تک آنها، نیازمند صرف انرژی و زمان بسیار زیادی خواهد بود، جهانگیر پچکم دات کام بر آن شد تا یک مرجع جامع و کامل تخصصی ارزیابی، مشاوره و فروش محصولات تولید داخل و خارج کشور را بصورت یک فروشگاه اینترنتی در اختیار عموم مردم ایران قرار دهد.</p>
		<div class="cleaner_with_height">&nbsp;</div>
		
		<div>
			
			<form action="customer_register.php" method="post" enctype="multipart/form-data" >
				
				<?php include('includes/errors.php'); ?>
				
				<table align="center">
					
					<tr >
						<td colspan="6" >
							<h2> ثبت نام</h2>
						</td>
					</tr>
					
					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">نام  :  </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="text"  size="35" name="c_name" placeholder="نام خود را وارد نمایید." />
						</td>
					</tr>
					
					<tr>
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">نام خانوادگی : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="text"  size="35" name="c_lastname" placeholder="نام خانوادگی خود را وارد نمایید." />
						</td> 
					</tr>
					
					<tr>
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">جنسیت : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<select name="c_gender" >
								<option value="0">جنسیت مورد نظرتان را انتخاب نمایید.</option>
								<option value="مرد" >مرد</option>
								<option value="زن" >زن</option>
							</select>
						</td>
					</tr>
					
					
					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">تصویری از خودتان : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="file" name="c_image" />
						</td>
					</tr>
					
					<tr>
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">ایمیل : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="text"  size="35" name="c_email" placeholder="ایمیل خود را وارد نمایید." />
						</td>
					</tr>
					
					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">نام استان : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<select name="state" onChange="iranwebsv(this.value);">
								<option value="0">لطفا استان را انتخاب نمایید</option>
								<option value="تهران">تهران</option>
								<option value="گیلان">گیلان</option>
								<option value="آذربایجان شرقی">آذربایجان شرقی</option>
								<option value="خوزستان">خوزستان</option>
								<option value="فارس">فارس</option>
								<option value="اصفهان">اصفهان</option>
								<option value="خراسان رضوی">خراسان رضوی</option>
								<option value="قزوین">قزوین</option>
								<option value="سمنان">سمنان</option>
								<option value="قم">قم</option>
								<option value="مرکزی">مرکزی</option>
								<option value="زنجان">زنجان</option>
								<option value="مازندران">مازندران</option>
								<option value="گلستان">گلستان</option>
								<option value="اردبیل">اردبیل</option>
								<option value="آذربایجان غربی">آذربایجان غربی</option>
								<option value="همدان">همدان</option>
								<option value="کردستان">کردستان</option>
								<option value="کرمانشاه">کرمانشاه</option>
								<option value="لرستان">لرستان</option>
								<option value="بوشهر">بوشهر</option>
								<option value="کرمان">کرمان</option>
								<option value="هرمزگان">هرمزگان</option>
								<option value="چهارمحال و بختیاری">چهارمحال و بختیاری</option>
								<option value="یزد">یزد</option>
								<option value="سیستان و بلوچستان">سیستان و بلوچستان</option>
								<option value="ایلام">ایلام</option>
								<option value="کهگلویه و بویراحمد">کهگلویه و بویراحمد</option>
								<option value="خراسان شمالی">خراسان شمالی</option>
								<option value="خراسان جنوبی">خراسان جنوبی</option>
								<option value="البرز">البرز</option>
							</select>
						</td>
					</tr>
					
					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">نام شهر : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<select name="city" id="city">
								<option value="0">لطفا استان را انتخاب نمایید</option>
							</select>
						</td>
					</tr>
					
					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">آدرس : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="text"  size="35" name="c_address" placeholder="آدرس خود را وارد نمایید." />
						</td>
					</tr>
					
					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">تلفن همراه : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="text"  size="35" name="c_phone" placeholder="تلفن خود را وارد نمایید ." />
						</td>
					</tr>
					
					<tr >
						<td colspan="3" >
							<b style="font-family:b nazanin;font-size:18px;">پسورد : </b>
						</td>
						<td colspan="3" >
							<input type="password" size="35" name="c_password" placeholder="پسوردتان را وارد نمایید" />
						</td>
					</tr>							
					
					<tr align="center">
						<td colspan="6" height="55">
							<input type="submit" name="register" value="ایجاد نام کاربری">
						</td>
					</tr>
					
				</table>
				
			</form>
			
		</div>
		
		<div class="cleaner_with_height">&nbsp;</div>
		
	</div>
	<!-- end of left content -->
	
	<!-- start of right content -->
	<?php	include('includes/Right_Sidebar.php');	?>
	<!-- end of right content -->
  <div class="cleaner">&nbsp;</div>
</div>
<!-- end of content -->

<!-- start of footer -->
<?php include('includes/Footer.php');	?>
<!-- end of footer -->

خب دوستان گل من، به پایان این قسمت از آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی با php رسیدیم. با تمرکز بر کدها و مراحل بالا، عمق درک خود را از آپلود فایل در PHP بالاتر ببرید. اگر در هر جا، دچار مشکل شدید، من در خدمت شما هستم، در قسمت نظر دهی عنوان کنید تا به آن رسیدگی کنم.

در قسمت های بعدی به سراغ ورودی های دیگر خواهیم رفت و آنها را از لحاظ اعتبار سنجی و ایجاد محدودیت با هم بررسی می کنیم. انشاالله موفق باشید. قسمتهای بعدی را از دست ندهید.

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری فروشگاه اینترنتی با PHP توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (6 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

ایمان
24 فروردین 1400
سلام وقت بخیر اگه سایت رو روی هاست بذاریم آدرس دهی برای ذخیره فایل چج.ری میشه؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمدعلی
23 فروردین 1400
سلام من اسم فایل getimage.php رو به index.php تغییر دادم و این فایلو توی یه پوشه بنام upload-image قرار دادم تا URL بهتری داشته باشه و آدرس ذخیره سازی فایل هم عوض کردم ولی ارور زیر رو میده: Warning: move_uploaded_file(D:\xampp/htdocs/mali.ir/image/globe-min.png): failed to open stream: No such file or directory in D:\xampp\htdocs\mali.ir\upload-image\index.php on line 18 Warning: move_uploaded_file(): Unable to move 'D:\xampp\tmp\php8541.tmp' to 'D:\xampp/htdocs/mali.ir/image/globe-min.png' in D:\xampp\htdocs\mali.ir\upload-image\index.php on line 18

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

alirazaa
15 آبان 1399
سلام. وقت بخیر. اگه کاربر پسوند فایل رو تغییر بده، یعنی پسوند exe رو به jpg تغییر بده، آیا راهی برای مقابله با این کار وجود داره؟

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

روکسو
23 آبان 1399
سلام وقت بخیر، خیر در این صورت آپلود انجام میشه. باید در سمت سرور بررسی کنید که آیا فایل ها ویروسی هستند یا خیر که ابزارهای مخصوص به خودش رو داره.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

علی نوربخش
26 اردیبهشت 1399
سلام وقت بخیر خسته نباشن در مورد پروژه فروشگاه اینترنتی با زبان php و mysql مزاحم میشم محتویات .فایل db.php رو در دسترس قرار ندادین وقتی این فایل رو include میکنم خطا میده چون این فایل رو اموزش ندادین .ممنون میشم محتویات این فایل رو در دسترس قرار بدین

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

علی نوربخش
26 اردیبهشت 1399
سلام وقت بخیر خسته نباشین ببخشین ساخت فایل db.php رو اموزش ندادین وقتی include میکنم چون این فایل نیست خطا میده.ممنون میشم محتویات فایل db.php رو در دسترس قرار بدین .بدون این فایل اموزشها ناقصه.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

بهناز
15 دی 1397
سلام - وقتی فایل های آپلود شده داخل یک پوشه قرار بگیرند بایستی نامشون تغییر کنه - من اینکار رو با اتصال یک رشته ی تصادفی به انتهای اسم فایل ها انجام دادم - مشکل من در بازیابی این فایل هاست ، یعنی وقتی به یک کاربر خاص بخوام بگم که این فایل x رو آپلود کردی (باید داخل جدول بگردم ببینم کاربر فعلی کدوم یک از فایل ها رو که حالا اسمشم تغییر کرده آپلود کرده) میتونید در این زمینه راهنمایی کنید؟ اگر توضیحات ناقص بود بفرمایید کامل تر بنویسم.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
16 دی 1397
سلام، یک راه حل دم دستی این است که همراه اون رکوردی که داره ایجاد میشه، عدد تصادفی هم به عنوان یک فیلد جدید اضافه کنید (یعنی یک فیلد جدید توی جدول به عنوان مثلا rand_Suffix اضافه کنید و عدد های تصادفی رو داخل این فیلد بریزید). بعد هر وقت قرار بود که فایل ها رو بیرون بکشید، به راحتی می تونید با استفاده از عملگر ('.') اسم فایل قبلی رو به دست بیارید. راه حل دوم اینه که به جای استفاده از یک عدد تصادفی از مثلا شماره تلفن اون فرد استفاده کنید، و در دفعات بعدی به راحتی اون فایل رو بازیابی کنید. راه های بالا رو پیاده سازی کنید اگر مشکلی پیش آمد، من در خدمتتون هستم.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.