طراحی فرم افزودن محصولات به فروشگاه اینترنتی با PHP - قسمت سوم

php-add-image-to-database

در قسمت قبل برای شما توضیح دادم که چگونه می توان تصویر یک محصول را از فرم گرفت و در یک فولدر خاص قرار داد. اما این بحث را تمکیل می کنم. قطعه کد زیر را مشاهده بکنید.

//getting the image form the image fields
		$product_image_name	=$_FILES['product_image']['name'];
		$product_image_tmp	=$_FILES['product_image']['tmp_name'];
		$address_images='product_images/'.$product_image_name;
		move_uploaded_file($product_image_tmp,$address_images);

به متغییر $address_images دقت کنید، ما در پایگاه داده قرار نیست که تصاویر را ذخیره کنیم، بلکه باید آدرس تصاویر را ذخیره کنیم.

یعنی ما برای هر تصویری که به عنوان داده دریافت می کنیم یک متغییر $address_images منحصر به فرد ایجاد و آدرس آن را ذخیره می کنیم. سپس هرگاه به تصویر نیاز داشتیم فقط کافی است این آدرس را استخراج کنیم.

خب من به طور خلاصه گرفتن داده ها و ذخیره کردن آنها در متغییر ها را آموزش دادم. اما چگونه باید مقادیر این متغییر ها را به عنوان فیلد به جدول products اضافه کرد. اینجا است که ما به دستورات SQL متوصل می شویم.

دستورات کار با داده در MySQL

دقت کنید که SQL دارای چند عمل بسیار مهم می باشد.

SELECT  برای واکشی اطلاعات از یک یا چند جدول به کار می رود.
INSERT INTO  برای درج اطلاعات در جدول به کار می رود
REPLACE  برای جایگزین کردن داده ها به کار می رود. اگر داده ای از قبل وجود داشته باشد آن را حذف می کند و مقدار جدید را جایگزین می کند.
UPDATE  برای به روز رسانی داده های جدول به کار می رود.
DELETE برای حذف داده از جدول به کار می رود

دستور SELECT

اگر با من از قسمت اول همراه بوده باشید، من در چند جا از دستور SELECT استفاده کردم. همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید این دستور برای واکشی اطلاعات از پایگاه داده است.

اما ما الان قصد داریم که اطلاعاتی را در پایگاه داده بریزیم. بنابراین باید از INSERT INTO بهره بگیریم. طبق تعریف استاندارد که من از سایت w3schools برای شما آورده ام به صورت زیر می توان از دستور INSERT INTO استفاده کرد.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

table_name همان نام جدولی است که می خواهیم در آن اطلاعات را درج کنیم و column نام فیلد های جدول است و value مقداری است که می خواهیم در فیلد قرار دهیم.

دستور INSERT INTO

خب با توجه به توضیحات بالا INSERT INTO ما می شود.

INSERT INTO products (product_title ,product_cat , product_brand , product_price , product_desc , product_image , product_keywords)
			VALUES (N'$product_title' , $product_cat , $product_brand , $product_price , N'$product_desc' , N'$address_images' , N'$product_keywords' )

شاید از خودتان بپرسید که این N چیست که قبل از بعضی از فیلد های ورودی قرار دادم؟
پاسخ: موقعی که می خواستم اطلاعاتی رو به فارسی به MYSQL اضافه کنم، به جای کاراکترهای فارسی علامت ؟ نمایش داده می شد. برای همین با یک ترفند ساده این مشکل رو برطرف کردم. این N مشکل رو به راحتی برای من حل کرد. براي همه فیلدهایی که قرار هست مقدار فارسی بگیرند، این N رو بذارید. مثلا برای من فیلد های  N'$product_title' و N'$product_desc' و N'$product_keywordS'  باید اصلاح می شدند. در ضمن فیلدهایی که مقدار رشته ایی دریافت می کنند باید در علامت ' ' قرار گیرند.

نکته آخری که باید به اون بپردازیم این هست که اگر داده ی ما وارد دیتابیس شود چگونه باید مطمئن شویم که این امر اتفاق افتاده است. من برای اینکار سعی می کنم وقتی اطلاعات ما وارد دیتابیس شد، یک پیام موفقیت به ما نمایش داده شود. کد زیر را نگاه کنید.

//display message to user		
		if($insert_pro)
		{
			echo"<script>alert('تبریک...داده های مربوط به محصول شما به درستی وارد شد.')</script>";
			echo"<script>window.open('insert_product.php','_self')</script>";
		}

من برای نمایش این پیام از javascript استفاده کردم. وقتی دستور sql ما مبنی بر وارد شدن داده ها در دیتابیس اجرا شد یک پیام تحت عنوان "تبریک...داده های مربوط به محصول شما به درستی وارد شد" به ما نمایش داده می شود.

به انتهای این قسمت از آموزش خود رسیده ایم. من در قسمت زیر فایل نهایی inset_product.php را برای شما عزیزان قرار می دهم. سعی کنید آن را باز نویسی کنید تا اشکالات خود را متوجه شوید و بعد اگر هر کجای آن را متوجه نشدید در قسمت نظردهی عنوان کنید تا شما را راهنمایی کنم.

<?php
include('db.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="tinymce/tinymce.min.js"></script>
<script>
		tinymce.init({ 
		selector:'textarea' 
		});
</script>
<head>
<body>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">

	<table width="650" align="center">
	
		<caption ><b>اطلاعات مربوط به محصول را در این جدول اضافه کنید</b></caption >
					 
		<tr>
			<th ><b>ویژگی های محصول</b></th >
			<th ><b>مقدار ورودی برای هر کدام از ویژگی ها</b></th >
		</tr>


		<tr>
			<td><b>نام محصول</b></td >
			<td><input type="text" name="product_title" size="70" required></td >
		</tr>		

		<tr>
			<td><b>دسته بندی محصول</b></td>
			<td>
			<select name="product_cat" required>
				<option>دسته ی مورد نظر خود را انتخاب کنید</option>
				<?php
					$get_cat="select * from categories";
					$run_cat=@mysqli_query($con,"SET NAME utf8");
					$run_cat=@mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
					$run_cat=mysqli_query($con,$get_cat);
					while($row_cat=mysqli_fetch_array($run_cat))
					{
						$cat_id=$row_cat['cat_id'];
						$cat_title=$row_cat['cat_title'];
						echo"<option value='$cat_id'>$cat_title</option>";
					}
				?>
			</select>
									
			</td >
		</tr>
		
		<tr>
			<td><b>برند محصول</b></td >
			<td>
			<select name="product_brand" required>
				<option>برند مورد نظر خود را انتخاب کنید</option>
				<?php
					$get_brand="select * from brands";
					$run_brand = @mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
					$run_brand = @mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
					$run_brand=mysqli_query($con,$get_brand);
					while($row_brand=mysqli_fetch_array($run_brand))
					{
						$brand_id=$row_brand['brand_id'];
						$brand_title=$row_brand['brand_title'];
						echo"<option value='$brand_id'>$brand_title</option>";
					}
				?>
			</select>
			</td>
		</tr>

		
		<tr>
			<td><b>قیمت محصول</b></td >
			<td><input type="text" name="product_price" required></td>
		</tr>

		
		<tr>
			<td><b>توصیف محصول </b></td>
			<td><textarea name="product_desc" ></textarea></td>
		</tr>

		
		<tr>
			<td><b>عکس محصول</b></td >
			<td><input type="file" name="product_image" required></td >
		</tr>
		
		<tr>
			<td><b>کلمات کلیدی</b> </td >
			<td><input type="text" name="product_keywords" size="70" required></td >
		</tr>
		
		
		<tr>
			<td align="center"><input type="submit" name="submit" value="بارگذاری"> </td>
			<td align="center"><input type="reset" name="reset" value="ریست کردن"></td>
		</tr>
	</table>
	 
</form>
<?php
// define variables and set to empty values

if(isset($_POST['submit']))
	{
  		
			$product_title = $_POST["product_title"];
			$product_cat = $_POST["product_cat"];
			$product_brand = $_POST["product_brand"];
			$product_price = $_POST["product_price"];
			$product_desc = $_POST["product_desc"];
			$product_keywords = $_POST["product_keywords"];
			
					
		//getting the image form the image fields
		$product_image_name	=$_FILES['product_image']['name'];
		$product_image_tmp	=$_FILES['product_image']['tmp_name'];
		$address_images='product_images/'.$product_image_name;
		move_uploaded_file($product_image_tmp,$address_images);
			
			$insert_product = "INSERT INTO products (product_title ,product_cat , product_brand , product_price , product_desc , product_image , product_keywords)
			VALUES (N'$product_title' , $product_cat , $product_brand , $product_price , N'$product_desc' , N'$address_images' , N'$product_keywords' )";
      $insert_pro=mysqli_query($con,$insert_product);

		//display message to user		
		if($insert_pro)
		{
			echo"<script>alert('تبریک...داده های مربوط به محصول شما به درستی وارد شد.')</script>";
			echo"<script>window.open('insert_product.php','_self')</script>";
		}
			
  
	}
?>

</body>
</html>

نمونه ایی از روند اضافه کردن محصول به دیتابیس را به شما در تصاویر زیر نشان داده ام. ابتدا wamp را روشن کنید و به آدرس http://localhost/ecommerce/admin_area/insert_product.php وارد شوید و مشخصات محصول خودتان را وارد کنید. به تصویر زیر دقت کنید

جدول اطلاعات محصولات در فروشگاه اینترنتی به زبان PHP

سپس اگر دکمه "بارگذاری" را فشار بدهید با تصویر زیر مواجه می شوید.

پیام بارگذاری درست محصول در فروشگاه اینترنتی PHP

به شما تبریک می گویم اطلاعاتتان را به درستی وارد کردید. حالا اگر به پوشه product_images در پوشه admin_area مراجعه کنید متوجه می شوید که عکس شما نیز به درستی آپلود شده است. از طرف دیگر اگر به http://localhost/phpmyadmin مراجه کنید و جدول داده ایی products را باز کنید می توانید تمامی اطلاعات خود را مشاهده نمایید.

خب عزیزان خسته نباشید.انشاالله در قسمت آینده آموزش نحوی نمایش محصولات موجود در دیتابیس را در صفحه اول فروشگاه را خدمت شما مطرح خواهم کرد. لطفا در زمینه دستورات sql دانش خودتان را با کد زدن بیشتر، بالا ببرید. ممنونم

تمام فصل‌های سری ترتیبی که روکسو برای مطالعه‌ی دروس سری فروشگاه اینترنتی با PHP توصیه می‌کند:
نویسنده شوید
دیدگاه‌های شما (16 دیدگاه)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

غلامرضا
15 آبان 1400
خدا حفظت کند. چقدر عالی تدریس می کنید. دستتان درد نکند. متشکرم

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

faezeh hadadi
31 اردیبهشت 1400
سلام ممنون از آموزش خوبتون ببخشید من این قسمتو خطا میگیره INSERT INTO products (product_title ,product_cat , product_brand , product_price , product_desc , product_image , product_keywords) VALUES (N'$product_title' , $product_cat , $product_brand , $product_price , N'$product_desc' , N'$address_images' , N'$product_keywords' )

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

حسن شکوهی
05 مهر 1399
با سلام و احترام به دلیل اموزش های فوق العاده تون من خودم وقتی همه اطلاعات فرم را پر میکردم و می فرستادم در پایگاه داده ثبت نمی شد و پیام موفقیت هم نمی آمد اما وقتی توی فیلد قیمت فقط عدد وارد کردم درست شد و قبول کرد

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

پوریا
29 مرداد 1399
با سلام و احترام بسیار ممنون بابت این سری از آموزشتون که انقدر ساده و قابل فهم مطالب رو ارائه میدید، این سبک از گفتار برای من که مبتدی هستم خیلی با ارزش هست. استاد من شدیدا به راهنمایی شما نیاز دارم. بنده تو بخش جزئیات محصول، مثل دیجی کالا میخواهم از چنتا عکس بجای یک عکس استفاده کنم ولی متاسفانه نمیدونم چطور باید این کار رو انجام بدم، هر جا هم گشتم مطلب مفیدی در این رابطه پیدا نکردم، البته میشه گفت تقریبا جایی از این موضوع صحبت نشده. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.چون واقعا تو این مشکل گیر افتادم و شدیدا به رفعش نیاز دارم. ممنون میشم پاسخ بدید. باتشکر

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
05 شهریور 1399
سلام به شما دوست عزیزم خیلی ممنون از شما بابت مطالعه این آموزش. انشاالله این آموزش مقدمه ایی برای انجام کارهای بسیار بسیار بزرگتر توسط خود شما باشه. خب در مورد سوالتون، باید عرض کنم که انجام اینکار بسیار ساده هست. شما باید ابتدا در پایگاه داده، به تعدادی که می خواهید عکس قرار دهید، باید عکس دریافت کنید. دقت کنید مراحل آن دقیقا مانند دریافت یک تصویر در پایگاه داده هست. بعد از انجام این مرحله (مرحله آماده سازی پایگاه داده)، باید در صفحه وارد کردن محصول هم تغییرات لازم را اعمال کنید تا چند تصویر را بتوانید از محصول در پایگاه داده آپلود کنید. به لینک زیر مراجعه کنید https://www.roxo.ir/how-to-add-product-to-php-online-shop/ بعد از انجام دو مرحله بالا ، کار دیگر فوق العاده ساده می باشد، فقط کافی است شما یک اسلاید شو ایجاد کنید تا تصویر همزمان برای کاربر به نمایش در بیاید. برای یادآوری به لینک زیر مراجعه نمایید https://www.roxo.ir/build-detail-pages-in-php-ecommerce/ با آرزوی موفقیت برای شما، جهانگیر پجکم

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمدرضا
16 مرداد 1399
با عرض سلام جناب مهندس من همه کد ها رو به درستی زدم اما وقتی بارگذاری رو میزنم هیچ اتفاقی در صفحه به وجد نمیاد. ممنون میشم کمکم کنید.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمد
24 تیر 1399
سلام و خسته نباشید من صفحه ایجاد محصول رو بدون هیچ اروری تکمیل کردم و بعد از ایجاد یکی، دیگه هیچ محصولی رو نتونستم اضافه کنم هر نکته ای شما گفته بودید رو چک کردم لطفا راهنمایی بفرمایید.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

ترانه مهربانی
04 تیر 1399
سلام جناب خسته نباشید ممنون از وقتی که برای آموزش گذاشتید بدونه هیچ درخواستی بنده یک مشکل دارم وقتی همه چی به درستی کهر میکنه در فرم اضافه کردن محصول سه تا هم قرار دادم چهارمی رو که خواستم قرار بدم محصو ثبت نمیشه . روش های مختلفی رو امتحان کردم تا با این نتیجه رسیدم وقتی قسمت توصیف محصول رو پاک میکنم و چیزی قرار نمیدم محصول به درستی پیام موفقیت رو میزنه و ثبت میشه میشه راهنمایی کنید مشکل از کجاست

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

فرشید
17 مرداد 1398
با سلام خدمت استاد گرامی ممنون از زحمات شما و مطالب خوبتون . من کدها رو وارد کردم بسیار عالی بودن و همگی کارکردن . حتی طبق آموزش های خوبتون به روش pdo کارکردم و مشکلی نبود . تشکر فراوان و خسته نباشید .

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
18 مرداد 1398
سلام به شما فرشید جان از تعریفی که دادید بسیا سپاس گذارم. همین محبت ها و لطف شما هست که باعث دلگرمی من میشه. انشاالله این درس ها نقطه شروعی برای کار های بسیار بزرگتر توسط خود شما باشه. کدهای نهایی هم اگر نیاز داشتید در آدرس https://www.roxo.ir/home/programming/php-online-shop-script قرار داره. انشاالله همیشه موفق و پیروز باشید، جهانگیر پچکم

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

Artemis
29 تیر 1398
سلام و تشکر از زحمت شما من با xampp و دریم ویور این کد ها را تو سیستمم اجرا می گیرم و لی جاوا اسکریپت را ساپورت نمی کنه چه کار کنم متشکرم

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
08 مرداد 1398
سلام به شما دوست عزیزم دوست عزیز شما می تونی به جای دریم ویور از Notepad++ استفاده کنی البته باید به این موضوع دقت کنی که فرقی توی اصل قضیه نداره کدها چه توی محیط wamp باشن و چه توی xampp باشن قابیلیت اجرایی دارن . احتمال می دم که آدرس فایل javascript خودتون رو به درستی تعریف نکردید، لطفا یکبار دیگه اونو به دقت بررسی کنید. با تشکر از همراهی شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

حامد جهانگیری
12 تیر 1398
سلام دوستان خطای این قسمت مربوط به پرکردن فیلد قیمت محصول هست اگر فقط قیمت رو به عدد وارد کنید خطای رخ نمیده مثلا عددی مثل 100000 رو وارد کنید درست کار میکنه .... موفق باشین :)

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمدحسین
24 اردیبهشت 1398
با سلام و خسته نباشید این قسمت کد که باید یک پنجره تبریک باز شه و در دیتابیس ذخیره شه کار نمیده متاسفانه عکس در فولدر ذخیره میشه ولی در دیتابیس هیچ چیزی ذخیره نمیشه میشه منو راهنمایی کنید؟؟ممنون

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
27 اردیبهشت 1398
با سلام به محمد حسین عزیز اگر شما کدهای فایل نهایی inset_product.php (که در آموزش برای شما آورده ام) را بدون هیچ تغییری در فایل inset_product.php خودتان قرار داده باشید، هیچ مشکلی پیش نمی آید. اما اگر باز هم همین مشکل پیش آمد 2 علت اساسی را باید در نظر بگیرید 1- اینکه اصلا شما به دیتا بیس وصل نشده ایید، که به احتمال زیاد باید فایل db.php را چک کنید و هم چنین در همین کدها باید ببینید آیا متغییر $con وجود داره یا خیر. 2- این ایراد هم در ادامه همون ایراد قبلی هست. یعنی با توجه به اینکه شما به دیتا بیس نتونستید متصل بشین، قطعا دستور if هم اجرا نمیشه. در واقع مشکل اصلی شما در اتصال به دیتا بیس است، سعی کنید این اتصال رو بررسی کنید. برای بررسی این کار هم می تونید یه دستور شرطی رو به شکل if (isset($con)) رو بررسی کنید.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

مریم
22 مهر 1398
با سلام و خسته نباشید. من هم همین مشکل که عکس ذخیره میشه ولی در دیتابیس هیچ چیز ذخیره نمیشه رو دارم، دستور شرطی if (isset($con)) بررسی کردم و به دیتابیس وصل نیستم. چه کاری باید انجام بدم؟لطفا منو راهنمایی کنید.ممنون.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

پارسا
08 آبان 1398
سلام من پایگاه داده ام چک کردم اما باز ذخیره نمیکنه و از قسمت آپلود عکس این خطا رو میده Warning: move_uploaded_file(product_images/instalogo.png): failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp64\www\shop\insert_product.php on line 127

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

بهزاد
27 اسفند 1397
سلام و عرض ادب خدمت جناب مهندس. برای من مشکلی پیش اومده و اون اینکه کدها اجرا نمیشه و در دیتابیس هم ذخیره نمیشه. پس از کد : move_uploaded_file($product_image_tmp,$address_images); ارور زیر رو میده: Warning: move_uploaded_file(product_images/laptop.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp2\htdocs\ecommerce\admin_area\insert_product.php on line 126 تو تصویری که شما قرار دادین حتی نوع برند و دسته بندی رو هم گذاشتین در حالی که اصلا این بخش هنوز طراحی نشده و داخل این آپشن خالی هستش.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
03 فروردین 1398
با سلام به شما دوست عزیز در مورد اینکه چرا کدها اجرا نمی شود، طبق پیام خطایی که داده شده است، گویا شما فایل مورد نظر را هنوز ایجاد نکرده ایید یا نحوی آدرس دهی اشتباهی داده ایید. لطفا با توجه به این دو موضوع یکبار دیگر کدها را بررسی و اجرا کنید.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمود
03 اسفند 1397
سلام دوستانی که روی دکمه بارگذاری کلیک میکنن و هیچ اتفاقی نمیافته ، من هم این مشکل رو داشتم و فهمیدم مشکل از کدها نیست بلکه مشکل از تنظیمات لوکال هاست هست.به آدرس بالای مرورگرتون دقت کنید که هم ادرس لوکال و هم پورت درست باشه.به ادرس لوکال هاست اصلی بروید و ببینید که اول ادرس لوکال هاست اصلی با اول ادرس صفحه درج محصولات یکی باشه. مثلا اگه صفحه لوکال اصلی شما http://localhost:80 هست آدرس صفحه درج محصولات باید به صورت زیر باشه : http://localhost:80/ecommerce/admin_area/insert_product.php اگر اینجور نبود خودتون آدرس رو به صورت دستی اصلاح کنید.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
05 اسفند 1397
ممنون از شما آقا محمود عزیز از سایر دوستانی هم که با نظرات زیباشون به غنی شدن هر چه بیشتر این مجموعه آموزش کمک می کنند، واقعا سپاسگزارم. همین جا هم لازم می دونم که به شما دوستان گرامی توصیه کنم که می تونید فایل نهایی این پروژه "فروشگاه اینترنتی" را بر روی آدرس زیر https://www.roxo.ir/home/programming/php-online-shop-script تهیه کنید، حتما قسمت پیش نمایش را مشاهده بفرمایید تا عملکرد کلی پروژه برای شما بهتر قابل لمس گردد. با تشکر ویژه از حمایت همه شما دوستان عزیز و آرزوی موفقیت برای شما

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

محمود
15 اسفند 1397
تشکر از شما آقای پچکم و ممنون بابت آموزش های خیلی خوبتون. و با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما و وبسایت روکسو.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

الهام سلطانیان
03 بهمن 1397
با سلام و سپاس فراوان از آموزش های عالی شما.. من کدم؛اسمای فایلام و در کل همه چیز رو طبق توضیحات شما جلو رفتم و دقیقا مثل شماست... ولی موقع درج محصولات در پایگاهم 1. مثل شما نمیشه در فیلد قیمت تومان بنویسم یا علامت , رو استفاده کنم(اخه مگه از نوع int تعریف نکردیم؟؟؟) 2. برای درج وقتی اطلاعات رو داخل فیلدا مینویسم و در آخر روی بارگذاری میزنم درج انجام نمیشه و باید رفرش کنم و بعد بزنم روی دکمه ...اونموقع درج میشه داخل جدولم و یه سوال دیگه اینکه در جدول برند و دسته بندی محصول-----برند تایتل و cat_title باید collation>>>utf8_persian_ci باشه که فارسی نشون بده ؟ بازم تشکرررر.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
03 بهمن 1397
با سلام و تشکر از شما اگر طبق توضیحات گفته شده در قسمت های قبلی، مرحله به مرحله و با دقت جلو آمده باشید، هیچ گونه اشکالی نباید در هنگام اجرای کد شما دیده بشه. در مورد سوال اول شما، اصلا نیازی نیست واژه تومان رو در فیلد ورودی بنویسید، یا اینکه علامت , رو هم نیازی نیست قرار بدین، شما فقط یک عدد قرار بدین (اشتباها در تصویر بالا از واژه تومان و علامت , استفاده شده) در مورد سوال دوم شما بهتر است یکبار دیگه کدهای خودتون رو بررسی کنید، اگر مشکل حل نشد دوباره بفرمایید تا اونو حل کنم. در مور سوال سوم شما: بهتر است که به شکل utf8_persian_ci باشن ولی اگر به شکل utf32_unicode_ci باشن هم اشکالی نداره، نکته مهم اینه که اطلاعات زمانی که وارد این دو فیلد میشه به فارسی باشه که اگر مقاله بالا رو با دقت مطالعه کنید من با استفاده از ترفند خاصی این مشکل رو حل کردم. استفاده از N در ابتدای رشته ایی که می خواهیم وارد پایگاه داده بکنیم. لطفا مقاله رو یکبار دیگه مطالعه بفرمایید. با تشکر از شما ، جهانگیر پچکم

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

علی
21 آبان 1397
سلام واقعا خسته نباشید آموزش بسیار جامع و کاملی بود ولی بنده هم مشکل MAjid رو دارم و کل کد ها رو چندین بار چک کردم بدون هیچ مشکلی بازهم واکنشی نشون نمیده صفحه!

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
22 آبان 1397
علی جان، توی ایمیلی که به من زدی، گفتی مشکل چیز دیگه بوده و حل شده. دوستان عزیز لطفا هنگام کد نویسی هاتون خیلی دقت کنید، چون یک اشتباه کوچیک باعث میشه که برنامه به درستی کار نکنه. موفق باشید، جهانگیر پچکم

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

Majid
08 آبان 1397
سلام با سپاس از توضیحات خوبتون ببخشید ، من کامل کپی کردم از شما و سعی کردم اسمها رو هم مطابق هم باشه تو کدنویسی ولی آخرش که ارسال میکنم نه خطا میده ، نه پیام موفقیت ، ارسال هم نمیشه ی سؤال دیگه هم در مورد tinymce هست ک آفلاین نمیشه تست کرد؟ چون جواب نمیده ، آنلاین هم میشم ی پیامی تو کادر textarea هست و غیر فعاله یعنی نمیشه توش نوشت سپاسگذارم

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
12 آبان 1397
سلام به آقا مجید گل عزیز من به احتمال زیاد یک اشتباه کوچک انجام دادی که من فکر می کنم هنگام اتصال به پایگاه داده و یا دستور sql رو اشتباه زدی و یا ... که من پیشنهاد می کنم یکبار دیگه با دقت کدهایی که توی آموزش برای شما قرار دادم رو توی فایل های که می سازی کپی و پست کن ، حتما مشکلت برطرف میشه (چون خود من امتحان کردم هیچ ایرادی رو نشون نمیده). در مورد حالت آفلاین هم مطمئنا باید کار کنه. برای اینکه مشکل شما به طور کلی در مورد ادیتور حل بشه من فایل Tinymce رو برای ایمیل شما ارسال می کنم ، انشاالله یکبار دیگه از اول و با قرار دادن فایل Tinymce من جلو برید حل میشه. شاید مشکل اول شما هم با استفاده از این فایل حل بشه.

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.

جهانگیر پچکم
12 آبان 1397
دوستان شما هم می توانید به آدرس زیر بروید و فایل مورد نظر رو دانلود کنید. http://s9.picofile.com/file/8341669426/tinymce.rar.html

در این قسمت، به پرسش‌های تخصصی شما درباره‌ی محتوای مقاله پاسخ داده نمی‌شود. سوالات خود را اینجا بپرسید.